Folkemøte uten folk i Sortland

Kommunereformen er ikke noe som fenger «Ola og Kari». Flere steder har såkalte folkemøter blitt gjennomført med stort sett tomme stoler. Harstad hadde 8 fremmøtte, mens det kom litt flere til Sortland i går. Men nyhetene uteble.

Folkemøte

Mange ledige stoler i Samsunnsalen og lite nytt fra panelet, da «folkemøtet» om kommunereformen ble holdt på Sortland.

Om man trekker fra de aktive politikerne i Sortland, som ellers sitter i kommunestyret og andre utvalg, så manglet folket nærmest helt på møtet. Omkring 40 personer var møtt frem i rådhuset, da møtet startet, men av disse var det bare 7-8 «nye» fjes i forsamlingen. Møtet ble likevel gjennomført som planlagt, der lokalpolitikerne fikk kjørt en «intern debatt» om et tema som nesten er helt uten mål og mening i dagens situasjon for Vesterålen.

Det mest spesielle var imidlertid besøket fra Bodø. Fylkesmannen i Nordland hadde sendt Robert Isaksen som sin representant. Han skulle trolig fortelle sortlendingene hvorfor det er riktig med kommunesammenslåinger. Det klarte han ikke. Flere ganger måtte han i sitt eget foredrag si at «det vet vi ikke sikkert» og «dette er ikke avgjort». Når selv fylkesmannens utsending ikke makter å fortelle hvorfor Vesterålens 5 kommuner bør slå seg sammen, så ble utgangspunktet for debatten svært dårlig.

Alle de politiske partiene i Sortland fikk delta i panelet og holde en kort innledning. Her kom det lite nytt, annet enn det som er sagt flere ganger før. Rødt, SV og SP er sterkt imot å slå sammen kommuner, mens AP er tvilende. På den annen side finner man Høyre og FrP, som begge er sterkt for slike fusjoner, og støtter initiativet fra sin egen regjering.

Til tross for den labre interessen for saken, skal Sortland kommune gjennomføre en spørreundersøkelse. Et byrå er leid inn for å ta en ringerunde, der man håper å kunne få noen hundre sortlendinger i tale. Dette som et alternativ til folkeavstemming, da kommunen er pålagt å behandle saken inngående.

Sortland mangler noen å slå seg sammen med, for alle naboene har allerede takket nei. Bø og Øksnes vil helst stå alene fortsatt, mens Hadsel skuler litt til Vågan. Andøy er svært lunken i saken, mens Lødingen er åpen for mange ulike alternativ. Resultatet av kommunereformen i området her kan likevel bli at Sortland vokser. Sørligste bygder i Andøy (Forfjord, Medby og Fornes), kan bli flyttet over til Sortland. Det sammen kan skje med deler av Kvæfjord, fra Langvassbukt til Flesnes. Sortland vil dermed vokse litt til, mens de andre kommunene består. Kvæfjord slår seg trolig sammen med Harstad i en ny storkommune.