Trangere tider for LoVe-petro

Medlemstall og inntekter stuper for LoVePetro, som jobber for oljeutvinning utenfor Lofoten og Vesterålen. Direktørens kontor på Sortland er blitt til hjemmekontor på Melbu, men man er fortsatt optimister.

Tord Lien f stt

«Myreværingen» Tord Lien er olje og energiminister og LoVePetro håper på drahjelp fra ham for å få oljerigger til Lofoten og Vesterålen. Her er han avbildet sammen med IEAs direktør Maria van der Hoeven foran Goliat-plattformen utenfor Hammerfest (foto: OED).

Ex-myreværing Tord Lien er jo olje- og energiminister nå og han var den som offisielt åpnet Goliat-feltet ved Hammerfest 18. april. -Takk for innsatsen! Dette er en stor og historisk dag. Jeg erklærer herved Goliat-plattformen for offisielt åpnet, sa Lien (Frp) og lovet mer oljeboring i nord. -Vi har bevist at det går an å drive med forsvarlig oljeproduksjon så langt nord. Det er ingen tvil om at en betydelig del av Norges framtid som energieksportør ligger i havområdene utenfor vår nordlige landsdel, sa Tord Lien og viste til at flere andre funn også er gjort i nord.

Dette var nok musikk i ørene til deltakerne på årsmøtet til LoVePetro som ble holdt i Svolvær på mandag. Styret ble litt endret, men fortsatt er det Guri Ingebrigtsen fra Leknes som er leder. Oddbjørn Toften fra Sortland er nestleder og har med seg en annen vesteråling i styret, Trond Arthur Christiansen. Styrets andre medlemmer er Ruben Jensen og Sølvi Pedersen, mens Beate Bøe Nilsen, Sortland, er varamedlem. Direktør for LoVePetro er Ørjan Robertsen fra Melbu, som tidligere hadde kontor i Kystnæringssenteret på Sortland. Alle i styret har bakgrunn fra næringsliv og politikk. Direktør Arnt Winter i Lofotkraft gikk nå ut av styret.

Ved årsskiftet hadde LoVePetro 148 medlemsbedrifter, som er 27 færre enn for et år siden. Dette gir også en kraftig nedgang i inntektene, som sank med en halv million. Dermed endte man opp med et stort underskudd for 2015 også, etter inntekter på «bare» 1,1 million. Organisasjonen mottar ikke noe støtte fra det offentlige. «Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja» fikk til sammenlikning i fjor 1,9 millioner i statstilskudd, mens alle miljøorganisasjoner samlet fikk 22 millioner. LoVePetro har derfor svært små finansielle ressurser sammenholdt med miljøbevegelsen.

Under årsmøtet i Svolvær holdt Karl Eirik Schjøtt Pedersen foredrag og flere andre uttrykte også stor iver og optimisme for mulighetene som ligger utenfor Lofoten og Vesterålen. Man må først få vedtatt en konsekvensutredning og så en åpning av felt, slik at oljeboring kan komme i gang. Utsiktene for dette er imidlertid blitt mye dårligere nå enn for bare et år siden, da man hadde årsmøte på Sortland i Kulturfabrikken. Krisen i oljeindustrien har slått ut kraftig på flere områder, og LoVePetro må derfor rekruttere nye medlemmer og skaffe nye inntekter for å kunne jobbe like aktivt videre som man har gjort hittil.

Man håper i mellomtiden at det kan skje noe på sentralt politisk hold. Om Tord Lien og hans statssekretær Kjell Børge Freiberg fra Hadsel, får regjering og Storting med på å åpne for undersøkelser ved Lofoten og Vesterålen, gjenstå å se. LoVePetro og andre entusiaster håper i alle fall det, og man jobber stadig videre for å få flertall i politiske fora for dette. Meningene i nord er like delte som i sør, og dette følger stort sett politiske skillelinjer mellom rød og blå side. AP er imidlertid i tvil og verken Troms eller Nordland Arbeiderparti har gjort konkrete vedtak om LoVe-olje. Debatten vil derfor fortsette.