Nye blokker ved Sortland storsenter

Nedenfor Sortland storsenter, sør for P-huset, planlegges det nå 3 blokker med kontorer og leiligheter. Planene for den første er nå lagt frem for godkjenning hos kommunen og etter denne skal det komme to til. Tomta og fyllingen ligger for det meste klar.

Frydenlund

Slik vil den første av 3 blokker se ut, om utbyggerne får det som de vil. Beliggenhet blir sør for P-huset ved Sortland storsenter. (Skisse: Klausengruppen as, fasade sør.)

Utbyggerne av dette området er tre sentrale eiendomsfamilier på Sortland, som allerede eier store deler av byen. Georg Ellingsen, Terje Steiro og Rune Steiro er utgangspunktet her, men i styret for utbyggerselskapet sitter Marius Steiro, Ivar Steiro og Geir Abel Ellingsen, sønner av de 3 førstnevnte. Den eldre garde er varamedlemmer til styret. Selskapet heter Frydenlund Strand DA og er dermed et ansvarlig selskap med delt ansvar der de nevnte har en tredel hver. Planene er laget av Klausen-gruppen, som nå fremmer søknaden formelt.

Planen for det første bygget er parkering og kontorer i etasjen på gateplan. Også i 2.etasje blir det kontorer, mens det videre oppover blir leiligheter. Det blir altså 3 etasjer bolig, som vil gi 15 leiligheter. Disse vil være sydvendt med utsikt mot fjell og sjø – og blokkene i Sjøparken. De to neste byggene vil komme på fylling ut i sjøen, utenfor parkeringshuset, og skal inneholde 15 leiligheter hver. Til sammen vil altså Frydenlund Strand DA bygge 43 leiligheter, noe parkering og mange kontorer i dette prosjektet.

FrydenStrand

Fasaden mot nord kommer nært parkeringshuset som allerede står der i dag, men det blir litt plass imellom.

Detaljplanene har ikke vært konkret drøftet i politiske fora i Sortland kommune, men området er tidligere vurdert og tatt inn i Byplanen som et aktuelt område for slike bygg. Det blir derfor neppe problem med å få dette godkjent av kommunen, selv om utformingen kanskje ikke har funnet sin endelige form. Ettersom det nå er kommet parkering og kontorer på gateplan, blir byggets totale høyde mer enn det som tidligere er vedtatt. Utbygger må derfor søke om dispensasjon fra forskriftene i Byplanen og reguleringsplanen, om man skal kunne gjennomføre prosjektet slik det nå er skissert.

Tomta som skal bygges ut er på ca 2,5 mål. Nybyggets grunnflate blir på 1.821 kvm, så store deler av tomta brukes altså. Det er nok årsak til at parkeringen er trukket inn i første etasje. På denne måten kan man utnytte tomta maksimalt, ettersom det kan bygge over parkeringen også. Byggesøknaden omtaler arealet i første etasje som forretningsareal, så mulighetene er nok til stede for at her kan komme forretning, i stedet for kontorer. Utbyggerne eier imidlertid naboeiendommene også, NAV-gården og Steiros del av Storsenteret, så det blir neppe vanlige butikker å finne i nybygget.

Gunnar Klausen hos Klausengruppen as sier til Bladet Vesterålen at prosjektet som nå er lagt fram er del av et tilbud utbyggerne har gitt til Mattilsynet. De er i dag på flere ulike adresser i Sortland, men man ønsker nå å samles i ett bygg. Flere eiendommer på Sortland skal være aktuelle, og flere gårdeiere har levert inn tilbud, men det er foreløpig helt åpent hvor Mattilsynet til slutt vil tegne leieavtale. Tilsynet er en av de største offentlige leietakerne på Sortland for tiden og er en meget sikker og attraktiv kunde, som mange gjerne vil huse.