Ny vannledning fra Storvannet

Entreprenøren Ottar Bergersen as fra Bø har fått oppdraget med å legge en ny vannledning fra renseanlegget ved Storvannet og ned til fylkesvegen på Selnes. Prosjektet starter i disse dager og vil koste omkring 20 millioner.

Ottar Bergersenas

Ottar Bergersen as har hatt flere store oppdrag den senere tid utenfor Bø kommune. Bildet har firmaet selv tatt i Kirkegata på Melbu, der man legger nytt vann, avløp, overvann, gatelys og vegoppbygning for Hadsel kommune.

Nå starter firmaet opp for Sortland kommune med en kontrakt som er avtalt til ca 16 millioner netto (ex.mva). Dette er en av de store investeringene Sortland nå gjør for å få kapasitet og fornyelse i vannverket sitt, som både skal forsyne byen, men også Strand og nordover til Holmen. Utbyggingen til Holmøy Maritime forutsetter mye og rent vann, og dette skal komme fra Storvannet. Også Biltema ved brua betyr behov for større kapasitet i dette området ved Sortlandsundet, og her legges det også nye rør.

Oppdraget i Sortland gjelder alt graving av grøft og legging av rør fra Storvannet, over Munningsletta og ned til fylkesvegen ved  sjøen. Sortland kommune hadde selv kalkulert dette til å koste omkring 7 millioner, men fikk ingen anbud som var så lave. Billigste entreprenør var Ottar Bergersen as, men kom altså likevel ut langt over det man hadde ventet.

Maskinentreprenøren Ottar Bergersen og Sønner AS sysselsetter 40-50 personer. Firmaet har vokst formidabelt de 5 siste årene, fra en omsetning på 30 millioner til langt over 100. Ny gang- og sykkelveg på Eidet i Bø var et prosjekt man jobbet med i mars, mens det nylig altså ble langt vann og avløp i Kirkegata på Melbu. Firmaet har hatt oppdrag i flere av Vesteråls-kommunene og vinner stadig anbud. Også på Engeløya i Steigen har man hatt et stort oppdrag. Selv om man konkurrerer på pris, viser firmaet overskudd i regnskapet alle år. Firmaet eies og drives av Ottar og Ronny Bergersen, med base på Eidet i Bø.