Toppuke i fisket

Sist uke ble en topp så langt i år for vinterfisket etter torsk og skrei omkring Vesterålen og Lofoten. Godt og vel 12.750 tonn torsk ble ført i land og gav fiskerne 295 millioner kroner til fordeling.

Skreien er også kommet inn i Vestfjorden og det gleder fisker Geir Halvard Nilssen, som drifter i egen sjark i Lofoten og her viser frem en finfin torsk (foto: G. H. Nilssen).

Været har vært bra den siste tiden og fisket på innersiden av Lofoten er nå kommet i gang. Skreien har kommet med «innsiget» for fullt nå og dermed kan man si at det tradisjonelle «Lofotfisket» er begynt.

Likevel er det mottakene i Vesterålen som fortsatt har det største kvantumet å melde om, ettersom det fortsatt er på Vesterålsbankene det fiskes best. Kystflåten ligger tett i tett fra Andenes og sørover mot Gimsøya.

Ved anleggene i Vesterålen fikk man i forrige uke inn 3.800 tonn torsk i rund vekt, med en verdi på ca 87 millioner kroner. Det betyr ca 23 kroner kiloet for usløyd fisk, mens det betales vel 34 kroner for sløyd fisk uten hode.

Prisen i Lofoten ligger en krone høyere, men her kom det i land «bare» i underkant av 2.500 tonn skrei. Verdien er her oppgitt til vel 58 millioner. Mottakene i Troms fikk inn 2.900 tonn torsk, til en verdi av 67 millioner.

Totalkvantum hittil i år ligger nå 2.400 tonn over fjoråret, etter at fisket sist uke altså virkelig satte fart i sesongen. Vesterålen har en økning på 1.660 tonn i forhold til kvantumet i fjor på samme tid, mens det i Troms har vært en nedgang på ca 2.000 tonn.

Øst-Finnmark tok imot 1.400 tonn torsk, mens det i Vest-Finnmark ble landet ca 2.000 tonn fra kystflåten. Verdien her tilsvarer henholdvis ca 32 millioner og nær 50 millioner kroner.

Ser man på fangstredskapene så er det nå ca 5.000 tonn på både snurrevad og garn, mens line og juksa tok inn ca 200 tonn torsk.

Råfisklagets totale omsetning i uke 7 endte på 580 millioner kroner inkludert frossenfisk samt leveranser fra utenlandske båter. Dermed er den totale verdien nå kommet opp i 2.332 milliarder. Det er nesten 300 millioner kroner høyere enn tilsvarende tall i fjor.

Som en liten pekepinn på volumene man snakker om her har avisen «Kyst og Fjord» regnet seg ut til at fisket forrige uke tilsvarer 700 trailerlass med torsk. Noe av dette kjøles ned med is og sendes direkte sørover, mens en del går lokalt til henging på hjell for å blir tørrfisk.

Råfisklagets «Skreipatrulje» melder om fine resultat av kontrollene som utføres. Det er jevnt over topp kvalitet på fisken, fra mottakene i nord til butikkene ute i Europa.