Kutt fly-avgiftene

Avgiften på flypassasjerer må kuttes betydelig, for å opprettholde rutetilbudet i nord, mener fylkesrådleder Tomas Norvoll i Nordland, etter at Widerøe har varslet betydelige rutekutt.

Kutt avgiften på flypassasjerer fra 76 til 20 kroner, foreslår fylkesrådsleder Tomas Norvoll i Nordland (arkivfoto: NFK).

-Sett flypassasjeravgiften ned til 10 kroner på alle flyruter under 320 kilometer, sier en tydelig fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll (Ap).

De siste dagers debatt rundt at Widerøe kutter 4.000 flygninger, viser ifølge fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll, at noen politikerne sentralt, ikke ser hvilken funksjon kortbaneflyene har i distrikts-Norge.

Han foreslår tre grep for å rette opp i de uheldige konsekvensene flyavgiftene har gitt; kutt flypassasjeravgifta på kortbanenettet, opprett FOT-rute mellom Bodø og Evenes, samt at fylkeskommunen vil ha en mye tettere dialog med brukerne når de overtar driften av FOT-rutene.

– For det første – sett flypassasjeravgiften til 10 kroner for alle flyruter under 320 kilometer og innenfor samme fylke. Kortbanenettet er distrikts-Norges livsnerve, påpeker fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll.

Over 1,5 millioner mennesker reiser årlig med kortbanenettet i Norge. – Vi må ikke glemme at vi snakker om kollektivtrafikk når vi snakker om kortbanenettet, poengterer Norvoll.

– Av og til sitter jeg med en følelse av at det er veldig langt fra finansdepartementet i Oslo til næringslivet i Nord-Norge, fortsetter han.

Flypassasjeravgiften ble innført i Norge 1. juni 2016, med formål å skaffe staten inntekter. Norge har nå den fjerde dyreste flypassasjeravgiften i Europa.

– Det er direkte distriktsfiendtlig at vi skal ligge på Europatoppen, sier en oppgitt Norvoll. Forslaget om å sette flypassasjeravgiften til 10 kroner for alle flyruter under 32 mil, tar nettopp utgangspunkt i at flyene må regnes som en del av distriktenes kollektivtilbud.

I dag er avgiften på over 76 kroner per passasjer for hver enkelt reise. Skal du eksempelvis reise mellom Bodø og Leknes i Lofoten, betaler du altså over 150 kroner tur/retur. Med Norvolls forslag ville den samlede avgiften bli 20 kroner til sammen.

Det andre grepet Norvoll mener må gjøres umiddelbart, er å få ruten mellom Bodø og Evenes inn i FOT-rutesystemet. I kuttforslaget som Widerøe presentert tidligere i uken, foreslo selskapet å ta bort alle flygninger mellom Evenes og Bodø, to av de største byene i Nord-Norge, en total kutt i transporten mellom de folkerike regionene Ofoten, Sør-Troms og fylkeshovedstaden i Nordland.

– Det er helt uaktuelt sier Norvoll, som er fast bestemt på at det må bli en FOT-rute mellom Evenes og Bodø, altså en offentlig subsidiert flyrute, lik mange av rutene på kortbanenettet.

– Vi snakker om strekninger som tar mellom fem og syv timer å kjøre inkludert en fergestrekning uansett hvilken vei man velger. Alternativet er å fly via Tromsø eller Oslo. Ingen av løsningene kan aksepteres, fastslår Norvoll.

Allerede fra 2022 overtar fylkene driften av FOT-rutene, flyrutene med offentlig tilskudd. Her påpeker Norvoll det tredje grepet som må tas.

– Kuttene på kortbanenettet kommer som følge av blant annet de økte flyavgiftene. Men det må også jobbes mye tettere med aktørene som er avhengig av kortbanenettet. Vi må ha et tilbud og en frekvens som dekker behovet for nærings- og arbeidslivet, for pasienter til og fra sykehus, og for folk flest som trenger å bruke kortbanerutene for å komme inn til regionsenteret, eller de store flyplassene for reise videre, underbygger Norvoll.

Kortbanerutene er spesielt godt egnet for å bli betjent av nullutslippsfly, ettersom disse rutene har kort flytid. Når fylkeskommunene overtar driften av FOT-rutene, mener Norvoll det er fullt mulig å bruke innkjøpsmakten som en driver i overgangen til nullutslippsfly.

– Norge kan ta en aktiv rolle, blant annet gjennom innovasjons-virkemidler. Jeg vil ta opp med Samferdselsministeren at vi sammen med departementet må se på hvordan vi kan legge til rette for et grønt skifte i norsk luftfart. Det kan skape nye arbeidsplasser, og er spesielt godt egnet å utvikle i nord. Det som fungerer i Nord-Norge fungerer over alt, avslutter Norvoll.