For mye stillstand

Fortum er skuffet over vinden på Ånstadblåheia. Nå varsles det mindre penger til grunneierne, ettersom det i fjor ble produsert mindre strøm enn forventet og inntektene sviktet med 30%.

Ikke rosenrødt for Fortum og turbinfeltet på Ånstadblåheia, ettersom det i 2019 ble svikt i både produksjon og inntekter (foto: Ronny Jensen).

Finske Fortum har eid vindmøllene på Ånstadblåheia en periode, før man nylig solgte 80% til europeiske investorer med base i et sveitsisk selskap. Forklaringen var at man ville bruke frigjort kapital til å bygge ut mer vindkraft i Norden.

Nå viser nye opplysninger at vinden kanskje ikke er så sterk og lønnsom i Norge som man hadde forventet. I alle falle er det en smule skuffelse å spore i talle for Ånstadblåheia i Sortland.

-Det er med beklagelse jeg må meddele at både priser for strøm, sertifikatpriser samt produksjonsvolumer ligger under de tallene jeg la til grunn i første kvartal i 2019.

Produksjonsvolumene er over året ca 24% lavere enn våre prognoser for et normalår. Året hadde lavere vind enn i et normalår, skriver forvalter Per Christian Kittilsen i Fortum Markets AS i et brev til Sortland kommune.

-De samlede prisene og valutaeffektene mot svenske kroner (for sertifikatene) var ned ca 10% sammenlignet med hva vi anslo etter første kvartal 2019. Totalt sett er da vindparkens beregnede inntekter ca 30% lavere enn vi beregnet etter første kvartal, påpeker Kittilsen.

Grunneierne omkring Ånstadblåheia har fått utbetalt 900.000 kroner fra Fortum som kompensasjon for forventet kraftproduksjon på fjellet. Dette skulle være for de 3 første kvartalene i 2019, men nå vuiser det seg at dette er mer enn for hele året.

-Samlede endelige kompensasjoner for året er nå beregnet til ca 846.000 kroner. Dette betyr at avregningen for hele året samlet viser at vindparken har betalt ut ca 50.000 mer i de tre første kvartalene i 2019 enn hele det samlede kompensasjonsbeløpet for året under ett.

Restansen vil vi motregne mot 1.kvartals utbetalinger i 2020, som blir utbetaling ved påsken i år. Tallene er skuffende, slår Per Christian Kittilsen fast.

24.februar holder Fortum et åpent møte i Blåboksen på Kulturfabrikken på Sortland. Der vil man gi noe mer generell informasjon om vindparken til alle interesserte. Etter det åpne møtet ønsker man å møte grunneierne ved Ånstadblåheia for en direkte dialog.

Fortum har, sammen med sine partnere og tilknyttede selskaper, en samlet portefølje på omtrent 3.000 MW innen sol- og vind i Norden, Russland og India, hvorav 713 MW er i drift og resten er under utvikling. Selskapet er finsk. Fortum eier også en rekke elbilladere oppstilt i Norge, og man finner en av disse ved Esso på Sortland.