Fylket nekter å overta

Staten vil at fylkene skal overta fiskerihavnene, men Nordland nekter å overta. Tilbudet om 50 millioner vil bare dekke halvparten av behovet for å drifte disse 80 havnene, mener Nordland fylke.

Ca 300 fiskerihavner skal få ny eier, men Nordland, Troms og Finnmark nekter å overta uten at det følger med nok penger fra staten (arkivfoto).

Fylkeskommunene skal overta fiskerihavnene, men får bare brøkdeler av pengene som trengs. I et felles møte med de ansvarlige statsrådene, fikk fylkene få løfter om mer penger. Fiskerihavnene er en viktig brikke for at næringen skal kunne ta ut ressursene i havet, skape trygge forhold for kystfiskeflåten og sikre bosetting på kysten.

Fylkesråd for transport og infrastruktur i Nordland, Bent-Joacim Bentzen (Sp) vil gjerne ta ansvaret for fiskerihavnene, men krever betydelig økning i overføringene fra staten, før han vil ta på seg oppgavene.

-Fiskerihavnene er en viktig del av transportsystemet mellom kyst og marked. Sjømatnæringen bidrar med store nasjonale eksportinntekter. Vi ønsker å bidra til en strategisk, god og effektiv forvaltning av fiskerihavnene. Men det må følge penger med før vi overtar disse oppgavene, påpeker fylkesråd Bent-Joacim Bentzen (Sp), på vegne av alle fylkene, Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark.

I prosessen rundt overføringen av fiskerihavnansvaret fra Staten, har Kystverket bidratt på en god måte med kompetanseoverføring, og har gitt regionene god oversikt over portefølje og oppgaver tilknyttet fiskerihavnene.

-Men det har vært vanskelig for fylkeskommunene å planlegge det nye fiskerihavn-ansvaret, uten at vi har fått noen signaler underveis på hvilke økonomiske rammer som skulle følge med prosjektet. De 51 millionene som Nordland får, er ikke engang halvparten av det vi trenger for å gjennomføre allerede planlagte prosjekter som vi overtar. Denne utfordringen gjelder alle fylkeskommunene, påpeker Bentzen.

De fire fylkeskommunene møtte forleden samferdselsministeren og kommunal- og moderniseringsministeren, med mål om å formidle det reelle kostnadsbildet for å overta oppgaven. I Nordland er flere store prosjekter planlagt gjennomført i perioden frem til 2030. Blant annet Andenes, Røst, Værøy og Ballstad fiskerihavner, med en samlet investeringskostnad på 1 milliard kroner. Prosjektene innebærer blant annet nye moloer, utdypninger og andre tiltak.

-Investeringene bare på disse fire prosjektene alene, vil gi omkring 80 millioner kroner i årlige finanskostnader, sett i et 20 års-perspektiv. Det sier seg selv at de vel 120 millionene som er satt til fordeling på Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark, ikke på langt nær er nok om vi skal overta dette ansvaret, påpeker Bent-Joacim Bentzen.

Nordland fylkeskommune vil overta omkring 80 fiskerihavner. Samlet teknisk oppgraderingsbehov til en akseptabel tilstand for moloer og kaier i fiskerihavner i Nordland er beregnet til omlag 211 millioner kroner, gjort i 2014.

-De siste årene er det brukt minimalt med ressurser på vedlikehold av moloanlegg i Nordland. Kostnadene er i dag betydelig høyere. Storm og uvær sliter på anleggene, og alt tyder på at vi vil oppleve enda mer ekstremvær. Dette vedlikeholdet kan vi ikke ta lett på. Det betyr altså at det må tilføres mer penger. Vi opplever det som direkte uansvarlig å overta en oppgave som vi ikke har mulighet til å forvalte på en ordentlig måte, avslutter en frustrert fylkesråd for transport og infrastruktur, Bent-Joacim Bentzen, på vegne av alle de fire nordligste fylkene.