Lyspunktet er Sortland

Ferske tall fra SSB viser nedgang i folketallet i Vesterålen, og særlig i Andøy. Lyspunktet finner man i Sortland, der det ble fødselsoverskudd og litt tilflytting, som gav 48 ekstra innbyggere.

Babyer er mangelvare i Vesterålen, men i Sortland klarer man å holde pluss i folketallet med 109 nyfødte (arkivfoto).

Vesterålens 5 kommuner hadde ved årsskiftet nå 30.269 innbyggere ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå. Det er 176 færre enn for et år siden, og det er kun Sortland som har pluss i sine tall.

Andøy merker fraflyttingen sterkt, og her sank folketallet i fjor med 108 personer. Etter at Forsvaret varslet at man ville legge ned flystasjonen ventet mange at dette ville slå ut i stor fraflytting. Det ser man nå.

Andøy har imidlertid også synkende fødselstall, men det er utflyttingen som slår sterkest ut på det totale bildet. Når nær 300 flyttet ut, og knapt 200 kom tilbake, så blir det vanskelig å holde oppe tallet på innbyggere.

Det er Sortlands 109 babyer som berger folketallet her, ettersom det gav et fødselsoverskudd på 30 i fjor. I tillegg hadde man noen flere tilflyttere enn utflyttere, så dermed endte Sortland opp med en økning på 48 og har nå 10.566 innbyggere.

Når det så er minus hos naboene Hadsel med 30, Bø med 47 og Øksnes med 39, så blir resultatet for Vesterålen et synkende folketall totalt sett. Hadsel har nå 8.061 innbyggere, Andøy har 4.663, Øksnes har 4.410 og Bø har 2.569.

– Jeg tror utviklingen i Andøy vil snu, sier ordfører Knut Andreas Nordmo i en kommentar til NRK Nordland. Han trekker frem mange positive ting som nå skjer i kommunen. – Vi satser friskt innen naturbasert næring, fiskeri, landbruk og oppdrett. Det andre er teknologi og reiseliv, sier ordføreren og nevner Andøya Space Center og den planlagte opplevelsessenteret The Whale.

Siden nyttår 2016 har Andøy kommune mistet 317 innbyggere, skriver Bladet Vesterålen, og dette er i tråd med de analyser som ble gjort da vedtaket kom om å legge ned flystasjonen. Men det er negativ utvikling i hele landsdelen.

Folketallet sank i fjor i Nord-Norge med 393 i Finnmark, 600 i Troms og 912 Nordland. Samtidig økte Oslos befolkning med 12.400 i løpet av 2019. Folketallet gikk derimot ned i fem fylker i fjor. Dette gjaldt de tre nordnorske fylkene, Oppland og Sogn og Fjordane.

Ved årsskiftet bodde det 5.367.580 personer i Norge. Dermed økte folketallet med 39.400 i 2019.

I Finnmark er det den tidligere fylkeshovedstaden Vadsø som opplevde størst nedgang i befolkningen i fjor. Her ble det 106 færre innbyggere.

Førsteamanuensis i statsvitenskap ved UiT, Jonas Stein, har forsket på befolkningsutviklingen i Nord-Norge. Han sier til NRK  at det er flere drivere til nedgangen. Det fødes færre barn og det er mindre innvandring fra utlandet.

– Skal du ha maks utvikling må du ha folk. Det er en oppgave for politikerne i Nord-Norge. De må sørge for å få folk til å bli, flytte hit og få barn, sier Stein.