To vil ut av verv

To sentrale politikere i Sortland ønsker nå å tre ut av sine verv. Silvia Ovik Marhaug flytter til USA og Arild Inga vil konsentrere seg om Sametinget. Dette betyr rokkeringer i vervene deres.

Silvia Ovik Marhaug har vært en sentral lokalpolitiker for Høyre i Sortland. Nå blir hun borte fra Sortland i 3 år og skal bo i USA denne tiden (foto: Ove Aalo).

Det politiske bildet i Sortland vil merke tydelige endringer i tiden fremover. Flere sentrale personer blir mer eller mindre borte, av ulike grunner, og nye ansikt vil dukke opp i deres sted. Det gjelder både politikere, rådgivere og fast ansatte etatsjefer.

Av politikere så har Silvia Ovik Marhaug har vært en av frontfigurene til Høyre i lokalpolitikken, som gruppeleder i kommunestyret. Hun sitter i formannskapet, kommunestyret, Sortland havnestyre, Vesterålen regionråd og har flere andre verv. Nå søker hun om fritak fra alle disse vervene, ettersom hun flytter ut av landet.

-Med bakgrunn i at min mann som jobber i Forsvaret har beordring til utenlandstjeneste i USA fra 1. januar 2019 og ut 2021, vil jeg søke om fritak fra samtlige politiske verv resten av perioden. Jeg viser til kommunelovens § 15 vedrørende valgbarhet til et folkevalgt organ. Jeg er ikke valgbar da jeg ikke lengre vil ha bostedsadresse i Norge, skriver Silvia Ovik Marhaug i brev til kommunen.

Formelt sett må dette behandles av Sortland kommunestyre. Kommende torsdag vil hun trolig bli løst fra alle verv og erstattet av de som naturlig nok rykker opp på listen til Sortland Høyre. Marhaug vil gå ut av formannskapet allerede 1. juli.

Silvia Ovik Marhaug er forøvrig ansatt i Sortland kommune, som enhetsleder for hjemmetjenesten. Også her blir det altså en endring. Hun er gift med Stein-Erik Marhaug, som jobber i Forsvaret og skal ha 3 års tjeneste med base i USA.

Også på den rødgrønne side i lokalpolitikken blir det endringer. Det er APs Arild Inga Pettersen som ønsker å konsentrere seg om Sametinget, der han er innvalgt som fast representant fra Vesthavet valgkrets. Han søker derfor fritak fra vervet som leder for Driftsutvalget og vervet i Vesterålen kulturutvalg. Inga fortsetter likevel i de andre vervene, blant annet som fast medlem av kommunestyret.

Også denne saken skal drøftes i kommunestyret, ettersom det er dette organet som har valgt ham til de nevnte postene. Heller ikke her blir det trolig noen debatt, ettersom det er en ganske god forklaring på ønsket om å slippe vervene.

Marthe Hov Jacobsen (H) er nestleder for Driftsutvalget og hun er også satt opp som ny ordførerkandidat for Sortland Høyre. Mye tyder derfor på at nettopp hun blir en mer sentral politiker i tiden fremover, når partifelle Silvia Ovik Marhaug nå blir borte.

Tidligere rådmann i Sortland, Rolf M. Lossius, har vært mye i fokus etter at han gikk ut av jobben og startet som konsulent for næringslivet og utbyggere. Han har nettopp fått ny jobb som rådmann i Evenes kommune og vil dermed naturlig nok bli mindre synlig i det offentlige bildet i Sortland. Som rådmann i Evenes blir han sentral i utbyggingen av flybasen der, som nå skal flyttes fra Andøya.

På teknisk etat vil Torgeir Tobiassen bli pensjonist, mens hans etterfølger kommer på plass til høsten. Det er Ann-Kristin Vinje som da kommer tilbake til rådhuset, hvor hun tidligere har vært assisterende rådmann en periode. Teknisk sjef er en av de mest sentrale i kommunen, da denne etaten er involvert i mange saker som ofte skaper debatt.