20 millioner til Hadsel

Fylket har fordelt penger til ulike kulturprosjekt og Hadsel er den store vinneren i denne runden. Vel 20 millioner kroner er resultatet, der Hadselhallen får det største beløpet.

Fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse i Nordland, Aase Refsnes, sender 20 millioner til Hadsel på vegne av Nordland fylke (foto: NFK, Susanne Forsland).

Det kom inn søknader fra 31 av fylkets 44 kommuner. Alle 31 kommunene har fått tilskudd når potten på 70 millioner er fordelt. Både antall søknader og søknadssum har økt siden siste år.

-Vi håper på enda flere søknader som kan hjelpe oss til å få inn flere midler til fordeling. Regjeringen legger stor vekt på folketallet, noe som gjør at vi i Nordland må jobbe litt ekstra for å vise at vi mener alvor med idretten her i nord, sier fylkesråd Aase Refsnes.

Flere nye store idrettsanlegg har sendt inn søknad og kommet på listen over de som har fått tilskudd. Lokalt i Vesterålen er det Hadselhallen som får det største enkeltbeløpet med 11,4 millioner, som er merket med fotball og klatrevegg. Dette prosjektet skal være ferdig i løpet av 2021.

Stokmarknes skal også få bedre skiløyper, og her har fylket bevilget 3,74 millioner i hovedposten og 1,22 millioner fra ordinære spillemidler. Løypene skal være ferdig opparbeidet til neste år.

På andre siden av øya har Melbu folkebad fått 5,12 millioner, som gjør at dette anlegget nå skal være fullfinansiert. Bassenget er allerede forlengst tatt i bruk.

I nabokommunen er det gitt spillemidler på 258.000 kroner til Sortland skytterlag for Sandstrandalen skytebane, der man skal ruste opp standplass og investere i el-skiver. Det er dessuten gitt 273.000 kroner til uteområdet ved Strand barneskole, der man har bygget et «parkour-anlegg» som barna kan utfolde seg i også etter skoletid.

Bøhallen på Steine har fått spillemidler for 360.000 kroner, mens Øksneshallen på Myre har fått 600.000 kroner. Andenes kunstgressbane er tildelt 700.000 kroner, mens Andøygutten IL får 477.000 kroner til klubbhuset.

-Det er svært gledelig at vi får flere idrettsanlegg i Nordland. De legger til rette for at nordlendingene får drive med idrett i nærmiljøet sitt. Det som er ekstra gledelig på listen denne gang er alpinanlegget i Vestvatn.

En av årsakene til at vi jobber aktivt for å få alpin-VM til Narvik, er for å rekruttere flere aktive innen alpinsporten i Nord-Norge. Og da er det viktig at vi også har gode anlegg, sier Refsnes.

-Det er fint å kunne fordele midler til tiltak som man skjønner vil glede mange barn og unge i flere av Nordlands kommuner. Ballbinger, turorientering og skateparker skaper både glede og god folkehelse, sier Refsnes.