God pris på blåkveite

Fiskere fra både Vesterålen og Lofoten deltar i disse dager på fangst av blåkveite. Prisene er gode, med kilopris for «rund fisk» over 27 kroner. Det er ti kroner mer enn det betales for torsken nå.

Daglig leder ved Andenes Fiskemottak AS, Leif R. Kvivesen, viser her frem sesongens største blåkveite på 21 kilo og 119 cm lengde (foto: Andenes Fiskemottak AS).

-Vi ønsker flere båter velkommen. Vi har gode priser og god kapasitet, sier daglig leder ved Andenes Fiskemottak AS, Leif Kvivesen. Bedriften melder om fine fangster fra Tromsøflaket og god kvalitet på fisken som blir levert.

Leif Kvivesen har lagt ut bilde på firmaets Facebook-side av en blåkveite på hele 21 kilo og 119  centimeters lengde. Det er sesongens største, og normalt sett så er blåkveitene av langt mindre størrelse. Det er sjelden at disse fiskene blir over 10 kilo og da er det ofte hunnene som når en slik vekt. Blåkveita trives ellers best i kald sjø, og akkurat det skulle passe godt utenfor Nord-Norge nå.

Blåkveitefisket startet fredag 1. juni og allerede i helgen ble det levert gode fangster. Det er satt av 5.450 tonn blåkveite til første periode, og Fiskeridirektoratet stopper fisket når kvantumet er oppfisket.

I skrivende stund er det levert fangster på 1 million kilo rund vekt, altså ikke sløyd fisk, og dermed gjenstår det 4,4 tonn av dette fisket. Til høsten kan det fiskes enda 2,3 tonn, slik at den totale fangsten av blåkveite i år kan bli på ca 7,7 tonn rund fisk.

Ukesrapporten fra Råfisklaget for forrige uke forteller ellers at av ferskfisk-leveranser så har torsken fremdeles størst verdi. Her var salget 29,7 mill kroner etter leveranser av 1.670 tonn, men kvantumet reduseres fra uke til uke. Av totalen var 440 tonn levendetorsk, omsatt i Finnmark og Vesterålen. Av totalen på 1.670 tonn var 1.310 tonn tatt på snurrevad.

Aktiviteten i fiske etter sei med not øker mens leveranser av torsk går ned. Helt i takt med årstiden går vi nå inn i en periode med stor variasjon i fisket langs kysten. Også for den havgående flåten er det stor variasjon, der rekefisket bidrar med størst verdi, og flere av trålerne fisker snabeluer.

Direktefisket etter blåkveite for båter under 28 meter lengde som drifter med konvensjonelle redskaper, startet fredag 1. juni. Her var det allerede i løpet av helga, til tross for mye vind, landet 450 tonn til verdi 12,5 mill kroner. Av det var 290 tonn tatt på line/autoline og 160 tonn på garn.

Det var god spredning på fisket og leveransene, med 80 tonn levert Øst-Finnmark, 130 tonn hver på Troms og Vesterålen, og 110 tonn i Lofoten. Det meste av blåkveita var levert rund, til snittpriser fra kr 26,66 pr kg i Øst-Finnmark, 27,54 i Troms/Vesterålen og 29,00 i Lofoten.

1.770 tonn fersklevert sei var i hovedsak fordelt med 1.190 tonn på not og 440 tonn på snurrevad. For seinot var dette opp fra det vi har opplevd som en treg sesongstart p.g.a. laber kjøpsinteresse. Omsetningen i uke 22 var fordelt på 9 båter, 3 med leveranse i Vest-Finnmark, 3 i Troms, og 3 båter med leveranse på Nordmøre. 430 tonn av notseien var levert i Vest-Finnmark, 260 tonn i Troms og 500 tonn på Nordmøre. Snurrevadseien var levert med 140 tonn i Øst-Finnmark og 300 tonn i Vest-Finnmark.

Råfisklagets totale omsetning pr uke 22 i år er nå oppe i 7.315 millioner kroner. I fjor på samme tid var verdien 6.773 millioner, altså 541 millioner lavere. Omsetningen for norske båter er økt med 355 millioner, til 5.804 millioner kroner.