Ny plan for ny Kiwi

Etter mye planlegging er det nå kommet på bordet en ny skisse for etablering av «Kiwi nord» på Sortland, i de tomme lokalene etter Nord-norsk Engros, like ved Kystvaktbasen.

Slik ser arkitektene for seg at bygget blir i fornyet design, med treverk satt utenpå murveggene. Deler av nordveggen erstattes av glass og her skal det komme ny Kiwi-butikk (skisse: Klausen-gruppen AS).

Det har vært mye forhandlinger mellom Statens vegvesen, Sortland kommune og firma Alv B. Steiro & Sønn. (Sistnevnte er eier av det tidligere engroslageret.) Årsaken er at man ønsker å ha på plass en klar plan for avvikling av trafikken, før det gis tillatelse til å åpne en ny dagligvare for Kiwi like ved Kystvaktbasen.

Et av de springende punkt her er utvidelse av krysset ved Esso-stasjonen. Når trafikken her øker, må biltrafikken komme inn i klare linjer og skilles tydelig fra fotgjengere og syklister. Nå har man fått en helt ny skisse for dette krysset, som trolig vil tilfredsstille kravene fra både Statens vegvesen og kommunen.

På hovedveien, Vesterålsgata, blir det lagt inn to trafikkøyer, som skal bedre oversikten og strukturen i krysset inn mot Esso. Trafikken skal her ledes ned i Havnegata, før man kan svinge inn til nye Kiwi. Dette krysset skal opparbeides og betales av de private grunneierne, ettersom det er deres behov for utløser omleggingen.

De store brukerne av dette krysset blir Kiwi og Esso, men planen er også at Bilinor skal bygge en ny bilforretning ved foten av Sortlandbrua. Det er ikke oppnådd enighet om fordeling av kostnadene her, og utbyggerne vil gjerne ha et bredt spleiselag der også kommunen og fylket deltar.

Krysset ved Cirkle-K (tidligere Statoil) skal også oppgraderes, men her skal Statens vegvesen selv ta planlegging og betale for utbedringen. Dette krysset dekker behovet for trafikken til Sortland havn og en rekke bedrifter i området, pluss trafikk til og fra sentrum i Havnegata.

Den nye Kiwi-butikken blir på ca 1.500 kvadrat salgsflate, men får et samlet areal på vel 2.100 kvadrat. Utenfor blir det opparbeidet plass til 127 personbiler, som skal dekke behovet for både Kiwi og bedriftene i nabobyggene.

Slik er planskissen for området mellom Havnegata og Vesterålsgata. Den nye Kiwi-butikken blir i det rosa feltet, mens Kystvakta er inntegnet nede i venstre hjørne (skisse: Klausengruppen As).

Søknaden som nå er sendt til kommunen gjelder en rekke forhold. Man må ha tillatelse til bruksendring av bygget, fra engroslager til butikk. Det må også gis dispensasjon fra reguleringsplanen, slik at trafikk og parkering blir slik man nå ønsker.

Denne saken har tidligere vært behandlet flere ganger i Sortland kommune, og første henvendelse til kommunen kom allerede i 2016. Nå har altså planleggerne gjort seg ferdig med en helt fersk skisse, som skal ta hensyn til de innvendinger som er fremmet fra Vegvesenet og kommunen.