Pengene flyr avgårde

Flyplassene i Vesterålen og Lofoten går med store underskudd, mener Avinor. Andenes og Stokmarknes har til sammen et negativt resultat på vel 50 millioner pr år ifølge regnskapet.

Stokmarknes lufthavn har stor trafikk og gode inntekter til Avinor, men likevel er det langt unna å dekke utgiftene som påløper for drift og vedlikehold (arkivfoto).

Avinor eier og driver de fleste flyplassene i Norge. Her er det slik at de store subsidierer de små, om man regner slik økonomene i Avinor gjør det. Da er det Oslo lufthavn Gardermoen som er pengemaskinen og henter inn 5,8 milliarder i året. Når alle utgifter er betalt, sitter man igjen med 2,1 milliarder i overskudd.

I nord er det overskudd på driften av Bodø lufthavn. Netto driftsinntekter her er 218 millioner i året, og når alle kostnader og avskrivninger er trukket fra, ender man opp med overskudd på vel 4 millioner.

På Evenes går det ikke like bra. Harstad og Narvik lufthavn trekker inn 100 millioner i inntekter årlig, men det er like store utgifter. Når man tar med regnskapsmessige disposisjoner, som avskrivninger, så ender resultatet her med røde tall og 20 millioner i minus.

På Skagen er driftskostnadene 29 millioner i året og Stokmarknes flyplass gir dermed heller ingen penger i kassen til Avinor. Riktig nok er det inntekter på 13,4 millioner, men med utgifter og avskrivning, så ender regnskapet opp med en minus på 21,6 millioner kroner.

Flyplassen på Andenes har langt mindre inntekter og mye høyere utgifter. Bare 5,8 millioner inn i kassen og 35,8 millioner ut, gjør at Andøyas flypassasjerer må subsidieres kraftig av Avinor. Minustallet man opererer med her er 31,9 millioner.

Også flyplassene i Svolvær, Leknes, Værøy og Røst har svært røde tall. For disse fire flyplassene var det underdekning på 80 millioner i fjor. Dette viser tall som avisen Fremover har hentet ut hos Avinor. Til sammen er det 45 flyplasser som er med i oppsettet.

Spørsmål man kan stille seg er imidlertid hvordan tallene er satt opp. Om de små flyplassene omkring i Norge hadde vært lagt ned, ville det jo blitt langt færre passasjerer som reiste via Oslo lufthavn. Hvor regner man inn «merverdien» av dette?

Avinor har ansvar for de 45 statlig eide lufthavnene og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen – og Norge sammen med verden. Avinor bidrar hvert år til en sikker og effektiv reise for omkring 50 millioner flypassasjerer. Om lag halvparten reiser til og fra Oslo Lufthavn. Over 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinor finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.