Stormakt på hav

Som kyst- og fiskerinasjon er Norge allerede en stormakt på havet, og med fokus på FNs bærekraftmål blir dette enda mer tydelig. Mat fra sjøen blir stadig viktigere i fremtiden.

Direktør i Norges sjømatråd, Renate Larsen (til venstre), og EATs grunnlegger Gunhild Stordalen vil samarbeide (foto: Norges sjømatråd).

EAT og Sjømatrådet har inngått et partnerskap for å fremme bærekraftig sjømat. Målet er at samarbeidet skal bidra til et skifte i det globale matsystemet.

Det er forventet at 2021 blir et avgjørende år for verdens matsystem. I oktober skal det første FN-toppmøtet om mat finne sted, og EATs grunnlegger og arbeidende styreleder, Gunhild Stordalen, er utnevnt av FNs visegeneralsekretær Amina Mohammed til å lede arbeidet knyttet til å skape etterspørsel etter sunn og bærekraftig mat og redusere matsvinn.

Som en av fem ledende globale organisasjoner ble Stordalen og EAT i høst valgt av FN til å lede arbeidet med å etablere og gjennomføre det som vil bli den viktigste plattformen for endringer i matsystemene globalt.

Et resultat av FN-mandatet er at EAT har invitert med strategiske partnere som jobber i fellesskap med initiativ og aktiviteter og bidrar til å fremme den norske stemmen i dette arbeidet. Nå er det klart at Norges sjømatråd blir en av disse strategiske partnerne.

– Norge kan bli en global supermakt på hav. Som kyst- og fiskerinasjon er vi allerede en stormakt, men omleggingen av matsystemet og det økende fokuset på sjømat er en unik mulighet for oss. Her har Sjømatrådet en helt sentral rolle å spille, sier Gunhild Stordalen.

Behovet for omlegging av det globale matsystemet er prekært for å oppnå 1,5-gradersmålet i Parisavtalen og FNs bærekraftsmål.

En voksende verdensbefolkning trenger mat fra bærekraftige kilder, og mat fra havet blir pekt på som en sentral del av løsningen. Men i dag står dette for kun 2 prosent av det globale kaloriinntaket.

– Sjømatrådet vil bidra til å sette sunn og bærekraftig mat fra havet på dagsordenen. Skal vi nå bærekraftsmålene innen 2030, må vi spise mer mat fra havet, sier administrerende direktør i Norges sjømatråd Renate Larsen.

EAT og Sjømatrådets strategiske samarbeidsavtale innebærer deling av ekspertise og kunnskap som skal bidra til bærekraftige løsninger for sjømat i Norge og verden.

En rekke aktiviteter i forbindelse med FN-toppmøtet er allerede i gang, og EAT står i sentrum for en stadig voksende koalisjon fra sivilsamfunn, forskning, næringsliv og politikk.

– Målet er å bygge en bevegelse for endring som kan fortsette å vokse lenge etter at toppmøtet er over. Vi ser på det som avgjørende å mobilisere viktige aktører i matsystemet. Norges sjømatråd har unik kunnskap om holdninger til sjømat over hele verden. Vi gleder oss til å bidra med kunnskap og å bidra til å løfte mat fra havet som en sentral del av løsningen for en bærekraftig helsefremmende matfremtid, sier Gunhild Stordalen.

– EAT og Sjømatrådet har en felles ambisjon om å løfte mat fra havet som en viktig del av løsningen. Som en av verdens ledende sjømatnasjoner har vi et ekstra stort ansvar, sier Renate Larsen.

Sjømatrådet ser mange muligheter i samarbeidsavtalen med EAT.

– EAT har bygget opp en sterk posisjon som en global plattform og katalysator for endring og utvikling av bærekraftig matforsyning. Gjennom samarbeidet vil EATs forskningsbaserte agenda for å øke andelen av mat fra havet få enda mer kraft.

Samtidig vil vi få ta del i den globale matsamtalen som EAT inviterer til gjennom FN-mandatet, forskningsinnsikt, internasjonale samtaler med andre mataktører og workshops om sjømatens rolle i matsystemet. Dette bidrar til å skape en felles norsk stemme som vil øke fokuset på mat fra havet som del av løsningen, og ikke minst synliggjøre sjømatnasjonen Norges rolle, sier Renate Larsen.