Truls-saken i gang

Vesterålen tingrett er i gang med den mye omtalte «Truls-saken», der en mann fra Myre blir konfrontert med fire alvorlige anklager, som til sammen kan gi en betydelig fengselsstraff.

Tiltalte hadde et stort antall narkotiske tabletter og en pistol, angivelig på fisketur i Øksnes vestbygd en sen fredagkveld i 2018 (illustrasjonsfoto).

Mandag startet saken mot en mann fra Myre som er anklaget for flere straffbare forhold ved forsvinningen av Truls Henrik Johansen den 15. juni 2018. Advokat John Christian Elden er mannens forsvarer.

Saken fortsetter tirsdag og onsdag, før tingretten vil vurdere bevisene og forklaringene, slik at det kan avsies en dom der skyldspørsmålet blir avgjort.

Tiltalte har endret forklaring både til politiet og foreldrene til Truls Johansen og i retten vil det komme frem flere avvikende vurderinger av dette.

Advokat Elden hevdet mandag at det ikke kan bevises at tiltalte har gjort noe straffbart, men tvert imot gjort det man kunne anse som mulig i den situasjonen som oppstod i båten et sted på sjøen i Øksnes vestbygd midt på natta.

Begge ombord var beruset og det er uklart hvor mye rus det er snakk om. Tiltalte hadde selv tatt en narkotisk tablett og hevder at han også gav en eller flere slike til Truls Johansen. Det er da snakk om rivotril, som dels er et kraftig legemiddel som ellers regnes som narkotisk stoff.

Saken vil ellers dreie seg om troverdighet. Hvorfor hadde tiltalte med seg mange narkotiske tabletter i sekken, når han bare skulle ut på fisketur sammen med et par kompiser?

Hvorfor hadde tiltalte med seg en beretta pistol og ammunisjon til denne? Våpenet hadde han også med seg inn på puben i Skipnes, og han har innrømmet å ha skutt flere skudd med dette i løpet av natta.

Pistolen er en type våpen som blant annet er brukt i det amerikanske forsvaret gjennom flere tiår. Tiltalte hadde våpentillatelse for pistolen, da den skulle brukes i konkurransesammenheng.

Tablettene rivotril kan i høyeste grad brukes som rusmiddel. Rivotril er sterkt avhengighetsskapende og benyttes ofte av tunge stoffbrukere. Kombinert med alkohol kan disse tablettene føre til sterk ruseffekt.

Det som ligger under her, uten å bli direkte uttalt, er at det kanskje oppstod en krangel ombord i båten på tur fra Skipnes til Myre. Kanskje ble det slåssing slik at Truls havnet i sjøen, eller tiltalte faktisk brukte pistolen mot Truls.

Tiltalte ble først anklaget for uaktsomt drap, men politiet henla senere den anklagen. -Det er viktig å få frem at min klient ikke er tiltalt for uaktsomt drap, påpekte advokat Elden i tingretten.

Elden påpekte dette med bakgrunn i media har fremstilt saken slik at det kan fremstå som at tiltalte bevisst har gjort noe galt.

-Vi skal bevise at han gjorde det han kunne for å redde Johansen, sa advokat Elden i sitt første innlegg til Vesterålen tingrett.

Politiets beskrivelse av bakgrunn for saken er ganske nøktern og egentlig ikke omstridt så langt. Spørsmålet er hvordan situasjonen kunne tolkes og om det som skjedde vil kunne rammes av straffeloven.

Starten på saken er at en håndfull unge menn fra Øksnes møttes på puben i Skipnes fredag 15. juni 2018 om kvelden. De hadde ankommet i to småbåter fra Myre og skulle senere dra hjem i de samme båtene.

Da puben stengte ca kl. 02.00 gikk tiltalte ombord i båten til Truls Henrik Johansen og var med denne ut på havet fordi han skulle passe på Johansen som var svært beruset.

Under båtturen tar han over føringen av båten og det oppstår en situasjon som resulterer i at begge havner i havet i området ved Tindsøya/Børøya i Øksnes.

Tiltalte tar seg deretter opp i båten og kjører mot stedet hvor Johansen sist ble observert, men så ikke noe til ham. Han forsøker så å ringe tre ganger til en kompis uten å lyktes.

Etter dette mener politiet at han ikke gjør noe mer og har ved det unnlatt å hjelpe eller sørge for hjelp til Truls Henrik Johansen som hadde havnet i havet. Han tok ikke kontakt med nødetatene eller andre, og dro ikke til land for å finne annen hjelp.

Første punkt i anklagen er brudd på Straffeloven § 288 for å ha «hensatt en annen i hjelpeløs tilstand med fare for liv, kropp eller helse» eller å ha unnlatt å gi hjelp til noen i hjelpeløs tilstand som vedkommende hadde en plikt til å dra omsorg for.

Andre punkt er brudd på Straffeloven § 231 første ledd for ulovlig å ha oppbevart narkotika. Primo juni 2018 i Øksnes, oppbevarte han 150 stk. tabletter Rivotril, inneholdende det narkotiske virkestoffet Klonazepam.

Tredje punkt er brudd på Småbåtloven § 37, jf. § 33 første ledd «for å ha ført småbåt med motor til tross for at han var påvirket av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel». Fredag 15. juni 2018 ca kl. 02.00 i området Tindsøya/Børøya i Øksnes, førte han en 14 fots Yamarin båt med motor til tross for at han var påvirket av alkohol og berusende eller bedøvende middel.

Fjerde punkt er brudd på Straffeloven § 189 første ledd for ulovlig å ha hatt med med skytevåpen på offentlig sted. Overtredelsen er grov fordi det særlig legges vekt på at våpenet var ladd eller lett kunne lades.

I tidsrommet 14.06.2018 ca. kl. 2200 til 15.06.2018 ca. kl. 02.00 på puben i Skipnes i Øksnes, hadde han i sin medbrakte ryggsekk en Pietro Beretta 22 kaliber pistol og ammunisjon til denne.

Den tiltalte har tidligere latt seg intervjue i nettavisen VOL. Her stod han frem med bilde og navn, for å hevde sin uskyld. Artikkelen viser at tiltalte er Øyvind Larsen fra Myre.