Provoserer naboene

Sortland kommune provoserer åpenbart mange med sin saksbehandling om oppdrett ved Kinnholmen, ytterst i Kvæfjorden. Også fra Andøy kommer det nå reaksjoner, i tillegg til Kvæfjord.

Slik ser sjøkartet ut med Kinnholmen i midten (merket rødt), der kommunene Andøy, Sortland, Kvæfjord og Harstad møtes.

Alle uttalelser som er kommet til Sortland kommune i denne saken, er entydig negative til nye oppdrett ytterst i Kvæfjorden. Her har det tradisjonelt vært et felles rikt fiskefelt for lokale fiskere fra Andøy, Sortland, Kvæfjord og Harstad kommuner.

Nå ønsker Eidfjord Sjøfarm AS, som er en del av Holmøy Maritime, å anlegge to nye oppdrett i dette området. Ett ved Kinnholmen og et ved Gapøya. Begge faller inn i det sjøområdet som Sortland kommune fikk overført fra Kvæfjord kommune i år 2000.

Sortlands ferske arealplan har merket av flere lokaliteter for opprett, men ingen i dette området. Tvert imot har arealplanen merket dette som et viktig felt for fiskeri.

Nå søkes det derfor om «dispensasjon fra arealplanen» og formannskapet i Sortland har gitt grønt lys, til tross for massive protester. Saken skal opp til endelig behandling i kommunestyret torsdag den 17. desember.

Ordfører Torbjørn Larsen i Kvæfjord er ikke nådig i sin kritikk av Sortland, og han har fått full støtte av politikerne i eget formannskap.

-Dersom Sortland vedtar å innvilge dispensasjon rett på andre siden av kommune- og fylkesgrensa, er det vel nesten som en uvennlig handling å regne, skriver Larsen i brev til Sortland kommune.

Kvæfjord kommune truer med å bringe saken «opp på nasjonalt nivå», og det betyr at Sortland kan ende med en ny tvistesak i Kommunaldepartementet.

Kvæfjord har i utgangspunktet bred støtte for sitt syn, blant annet av Nordland fylke og Fylkesmannen i Nordland.

Kvæfjord kommunestyre sa selv i 2015 enstemmig nei til planer om oppdrett øst for Gapøya, mens altså Sortland nå ser ut til å slippe til oppdrett vest for den samme øya.

Siste utvikling er at saken også blir løftet opp til debatt også i Andøy kommune, der mange lokale foreninger allerede har uttalt seg negativt. Andøy SV har fremmet en interpellasjon til ordføreren om Sortlands fremgangsmåte i denne saken.

Andøy SV reagerer på at kommunen ikke har fått saken til vurdering, selv om oppdrettet vil ligge like ved kommunegrensa i sjøen utenfor Åse. Lokale fiskere fra Åse, Risøyhamn og Fornes har brukt feltet ved Kinnholmen i årtider.

-Mener ordføreren at det er forsvarlig å etablere oppdrettsanlegg i sjøområder som berører Andøy som nabokommune og fiskeri- og naturinteresser i Andøy, uten at dispensasjon fra gjeldende arealplan har vært gjenstand for konsekvensutredning? spør Andøy SV.

Politikerne i Sortland har imidlertid press fra flere sider i saken. Uten at det er blitt sagt i klartekst antydes det kobling mellom nye lokaliteter for Eidsfjord Sjøfarm og bygging av nytt slakteri for laks ved Holmøy Maritime. Konsernet og eierne er blant Sortlands største og viktigste skatteytere og arbedsplasser.

På denne bakgrunn ventes det at Sortland kommunestyre vil gi grønt lys for oppdrettsplanene i Kvæfjorden, men spørsmålet er da om nabokommunen bringer saken videre inn for klagebehandling i Kommunaldepartementet.

Uansett, så har denne saken skapt en uvanlig skarp ordveksling mellom nabokommunene Sortland og Kvæfjord, og kanskje nå også med Andøy.