Støtter lokal karantene

Fiskeribedrifter i nord kan få opptil tusen kroner i tilskudd pr døgn for hver utenlandsk sesongarbeider som sitter i karantene lokalt. Dette gjøres for å hindre koronasmitte.

Næringsminister Iselin Nybø og fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen vil gi tilskudd for karantene i fiskerinæringa (foto: Regjeringen).

I Nord-Norge er det ventet over 3.000 utenlandske gjestearbeidere til årets vinterfiske. Mange av disse vil komme fra «røde land» med langt høyere koronasmitte enn i Norge.

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen har gjennomført møter med lokale myndigheter og fiskerinæringen for å diskutere utfordringer knyttet til koronapandemien og vinterfisket i nord, og for å sørge for at vinterfisket blir gjennomført som normalt tross pandemien.

– Mange mennesker skal i innreisekarantene i løpet av vintermånedene, og spesielt i januar og februar. Det er viktig at karantene gjennomføres på en god og smittevernfaglig forsvarlig måte, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Det er viktig at lokale, regionale og sentrale myndigheter har god dialog og samarbeid med næringsaktørene. Tilskuddsordningen bidrar til å lette den økonomiske byrden til de arbeidsgivere som gjennomfører karanteneoppholdet i egen regi. Dette bidrar til økt fleksibilitet for næringsaktørene i forbindelse med det forestående vinterfisket.

– Vi vet at mange bedrifter har hatt store ekstra kostnader knyttet til reglene om innreisekarantene. Ordningen skal bidra til å hjelpe bedriftene til å komme seg gjennom krisen, og bidra til at bedrifter kan opprettholde produksjonen, sier næringsminister Iselin Nybø.

Ordningen dekker et sjablongmessig beløp på 800-1000 kr per arbeidstaker foretaket har per dag i innreisekarantene. Ordningen gjelder ikke de som bruker karantenehotell, kun når arbeidsgiver selv sørger for egnet oppholdssted. Ordningen er sektornøytral, og alle næringer som oppfyller vilkårene vil kunne søke.

Forslag til Prop. L ble behandlet i dag, og skal behandles i Stortinget i uke 51. Loven beskriver vilkårene for ordningen, mens detaljer ved ordningen, blant annet eksakt beløp, fastsettes i forskrift. Lovforslaget har vært ute på åpen høring, og det er mottatt flere gode innspill. Ordningen skal forvaltes av Brønnøysundregistrene.

Det vil være mulig å søke om tilskudd for perioden 1. november 2020 til 28. februar 2021. Tidspunkt for å sende inn søknad er ikke fastsatt, men vil av kapasitetsmessige grunner være i etterkant av tidspunktet for første runde av kompensasjonsordningen for næringslivet.