Fra hotell til Myre

Flere jobber nå for å erstatte utenlandske sesongarbeidere med permitterte nordmenn. På Myre kan det i vinter bli jobb til en gruppe som normalt driver hotell i Choice-kjeden.

Vårinn Lassesen i MyreMar AS ønsker hotellansatte sørfra velkommen til sesongarbeid på Myre (arkivfoto).

Allerede i mars opprettet Nordic Choice Hotels en portal for permitterte ansatte. I portalen kan ansatte både registrere seg for jobboppdrag, og finne korte og lengre jobboppdrag hos bedrifter som trenger arbeidskraft.

En bedrift som tok kontakt i høst var fiskemottaket MyreMar AS i Øksnes kommune i Nordland.

– Reiselivsnæringen er særlig berørt av Covid-19 og svært mange er blitt permittert. Fiskerinæringen står overfor en ny sesong med stor aktivitet og har totalt sett behov for ca. 4-5000 ansatte. Vi tror det er mange som ønsker å jobbe og vi mener det er viktig at informasjon om tilgjengelige jobber når ut.

MyreMar har tro på samarbeid med andre næringsaktører og tok derfor kontakt med Nordic Choice Hotels. Responsen fra Nordic Choice Hotels har vært svært positiv og resultert i mange henvendelser så langt. Kanskje slike samarbeid kan være starten på nye løsninger, sier Vårinn Lassesen, daglig leder i MyreMar AS.

Fiskemottaket trenger medarbeidere som kan jobbe i sesongen som varer fra januar til april. Da hentes det ut ca. 30 000 tonn hvitfisk fra havet.

– Vi er veldig takknemlig for at bedrifter kontakter oss slik at ansatte som er permitterte får muligheten til å ta annet arbeid for en kort eller lengre periode. Det er tøft å leve med usikkerheten som følger med det å være permittert.

Da er det fint å kunne løfte nye samarbeid som kan gi opplevelser og spennende jobberfaring for våre ansatte for resten av livet, avslutter Karin Sjögren, HR-sjef for Nordic Choice Hotels i Norge.