Skjerper kontrollen

Flere hundre sesongarbeidere er ventet til fiskerinæringen i Lofoten og Vesterålen. For å forbygge importsmitte vil politiet derfor i tiden fremover skjerpe kontrollen på grensene i Nordland.

Kontrollene skjerpes ved grenseovergangen på Bjørnefjell, for å hindre importsmitte av korona i vinter (arkivfoto).

Det vil bli vakthold store deler av døgnet og i løpet av kort tid skal vi ha døgnkontinuerlig kontroll. Det er likevel viktig å påpeke at kontroller er bare ett tiltak for å hindre smitteutbrudd. Enda viktigere er det at næringslivet selv tar ansvar for at det ikke forekommer brudd på karanteneregler.

– Politiet har allerede skjerpet grensekontrollen, men vi ser at det er behov for ytterligere skjerping. De som skal inn til Norge for å arbeide skal få komme inn, men vi ønsker å kontrollere at de som kommer oppfyller innreisevilkårene, og har planer for hvordan de skal gjennomføre karantenen, sier politimester Heidi Kløkstad.

Dette krever god kommunikasjon mellom politi, næringsliv og de berørte kommunene slik at vi alle er godt forberedt på hvem som kommer, når de kommer og hvor de skal jobbe og bo.

Politiet har over tid hatt bistand fra Heimevernet og dedikerte midlertidige stillinger til grensekontroll, i tillegg til et godt samarbeid med Tollvesenet. Nå vil også UP bidra med ressurser, samt at politiet setter inn enda flere ressurser til grensekontroll.

– Det vil med umiddelbar virkning bli ytterligere forsterket grensekontroll på grenseovergangene i Nordland, og i løpet av kort tid kommer det til å være døgnkontinuerlig kontroll på hvem som får passere grensen inn til Nordland, sier Kløkstad.

Politimesteren forteller at det har vært et tett og nært samarbeid med kommunene og Fylkesmannen i Nordland i forhold til hvordan man skal håndtere situasjonen med sesongarbeidere som er ventet i vinter.

– Vi er svært godt fornøyd med den gode dialogen og samarbeidet som er i Nordland. Når alle involverte aktører, også næringslivet, tar sin del av ansvaret i forhold til å forebygge smitte, så er jeg sikker på at vi skal få til dette på en trygg og god måte, sier Kløkstad