Solid, men ikke topp

Nordlaks har lagt frem tallene for 2017 og det ble igjen et meget solid resultat. Likevel var det ikke helt topp, ettersom konsernet året før både hadde litt høyere omsetning og lavere kostnader.

Inge Berg leder og eier Nordlaks-konsernet, og kan igjen vise til svært solide tall, selv om man ikke helt nådde nivået fra 2016 (foto: NFD fiskeridep.).

Nordlaks er verdens 9. største selskap for oppdrett av fisk. Marine Harvest, Lerøy, Cermaq og SalMar er i en egen klasse, men deretter er det ganske tett mellom resten av ti-på-topp-lista blant oppdretterne. Av de 20 største oppdretterne i verden så har 11 selskap sitt hovedkontor i Norge, seks i Chile, mens Storbritannia, Færøyene og Canada har ett hver.

Nordlaks eies altså av familien til Inge Berg, der han selv sitter på kontrollen med 51,7% av aksjene i Bergs Holding As. Resten eies av de 4 barna hans, så familien har uansett full kontroll. Det betyr også at utbyttet på 50 millioner i fjor, blir fordelt tilsvarende innad i familien.

Inge Berg selv kan notere et utbytte på omkring 26 millioner, mens hvert av barna får ca 6 millioner. Dette er ikke netto, da alle selvsagt må betale skatt. Året før betalte Inge Berg personlig 11,5 millioner i skatt, mens barna måtte ut med ca 1,7 millioner hver. Utbyttet var da 25 millioner.

Skatt blir det også til fellesskapet fra Nordlaks-konsernet direkte. I fjor ble skatten 253,5 millioner for Nordlaks, og det er vel 70 millioner lavere enn året før. Årsaken er at overskuddet i fjor «kun» ble på 1 milliard og 85 millioner. Det var betydelig mindre enn i toppåret 2016 da man hadde 1,37 milliard i netto før skatt.

Salget av laks var nesten likt i 2016 og 2017, men det ble en svikt i finansene på grunn av endret kronekurs og svingninger i andre valutaer. At bunnlinjen ble lavere kom av mindre «finansinntekter» og høyere «finanskostnader». Her gikk det fra 171 millioner i pluss, til 171 millioner i minus for 2017.

Uansett svingninger i kronekurs så er Nordlaks et utrolig solid konsern. Ser man bare på Nordlaks Oppdrett As, så har dette selskapet levert overskudd på 2,8 milliarder kroner de fem seneste årene. Oppdrett av laks er altså meget lønnsomt.

– Vi er veldig fornøyde med resultatet til Nordlaks, sier kommersiell direktør Merete Kristiansen til E24.

– I laksenæringen er det stor etterspørsel globalt. Det har ført til høye priser, og det har både vi og andre oppdrettere nytt godt av, sier Kristiansen.

Hun forklarer at at Nordlaks har store planer for hvordan overskuddet skal disponeres. – Vi skal blant annet investere i nye havfarmer, i brønnbåt og nye anlegg på land, forteller hun.

De totale inntektene for Nordlaks-konsernet var i fjor 2,92 milliarder kroner, noe som er ganske likt tallene fra året før, da man endte på 2,94 milliarder.