Oljefritt LoVeSe

-Jobben med motstand mot oljeutvinning i LoVeSe er ikke slutt, selv om det er bra at også Bodø AP nå snur og sier nei til konsekvensutredning, sier Christoffer Ellingsen i et debattinnlegg.

Christoffer Ellingsen i Rødt er også aktivist for «Oljefritt LoVeSe» – altså Lofoten, Vesterålen og Senja (foto: privat).

Her er debattinnlegget skrevet av Christoffer Ellingsen:

– Det er viktig for framtida i Nord, Norge og verden at også Bodø AP endelig signaliserer at de vil gå mot konsekvensutredning og dermed slutte seg til motstanden av oljeutvinning langs kysten av Lofoten, Vesterålen og Senja. Den organiserte oljemotstanden har jobba i mer enn 12 år ut fra de fleste argumentene som nå brukes fra Bodø AP og andre deler av partiet som nå snur – akkurat det er bra!

Det er gått med tusenvis av dugnadstimer, kanskje også tusenvis av kronikker, leserinnlegg, intervju og like mange debattmøter og foredrag, forskningsrapporter, millioner av kroner og andre innsatsfaktorer i disse årene før Bodø AP ser ut til å skjønne noe av alvoret. Mesteparten av innsatsen er kommet fra Folkeaksjonen oljefritt LoVeSe, Natur og ungdom, Fiskarlaget, Kystfiskarlaget, miljø- og naturvernorganisasjoner, sosial medier og andre organisasjoner. Argumentene for å snu har vært der heile tida, Bodø AP har fram til nå valgt å stå på motsatt side. Vi motstandskampen har likevel aldri tvilt på at vi ville vinne denne saka til slutt. Seieren har aldri vært så nær.

Motmakta til oljelobbyen har først og fremst basert seg på det sjølsagte

  • at det vil være vanvittig å videreføre den skadelige seismikkskytinga («teppebombing») i et av klodens viktigste oppvekstområder for mange marine arter, fiskefelt og fornybare ressurser,
  • at oljeutvinning vil blokkere/begrense for fiske og fangst pga arealkonflikter,
  • at verdiene fra olja i mikroskopisk grad vil tilføres lokalsamfunn – det i motsetning til dagens fiskeri,
  • at mer olje vil øke den globale oppvarminga,
  • at oljeutslipp vil være en katastrofe i LoVeSe.

Etter min mening er det derfor helt utrulig og ingen unnskyldning for at Bodø AP som partisentret i fiskerifylket Nordland ikke for lengst har tatt stilling mot å slippe til oljeselskaper i LoVeSe. Partilaget kan bare takke motstandskampen for at Bodø AP i dag har mulighet for å snu.

APs ordfører i Bodø, Ida Pinnerød, bruker en del av våre mangeårige nærings- og miljø argumenter. Det er positivt. Men vi bør merke oss at hun har 2 innspill i tillegg. Det ene er at hun støtter videre oljeleting/utvinning og legger ingen begrensinger i andre sårbare områder langs kysten. Det andre er at hun ser at det ikke vil være «politisk rom» for å åpne LoVeSe. Dette sier meg 2 ting – at hun ikke har forstått petroleumsnæringas skadelig miljøpåvirkning generelt og at hun innser at den massive folkelige motstanden har ført til at APs politikk fram til nå uansett ikke vil vinne fram.

Hun ser trulig at å fortsette med samme politikk som Høyre og Frp vil svekke AP enda mer enn å snu nå i siste fase siden saka for dem egentlig allerede er tapt. Det kalles å «berge stumpan». Å snu nå koster lite siden folkemeininga er så tydelig. Det er nok likevel ikke alle i partiet som er like glad for det som kan bli vedtaket fra Bodø. Viktige maktsentra i AP og i ledelsen i LO har sentrale roller i oljenæringa. Disse vil nok ikke gi seg uten videre i forbindelse programvedtak på APs landsmøte til neste år. Vår motstandsjobb er altså ikke avslutta.

LoVeSe-saka er et av områdene som viser APs tilknytning til de sterkeste kapitalinteressene i landet. Så er det fortsatt medlemmer som evner å sette folks og jordas framtid og interesser foran kortsiktige profittinteresser. Som parti har Arbeiderpartiet likevel lite å tilføre framtida.

Christoffer Ellingsen, Rødt og Oljefritt LoVeSe aktivist