Første mølle montert

Torsdag ettermiddag var første vindmølle satt sammen på Ånstadblåheia. Arbeidet har gått meget raskt etter at de første elementene ankom Sortland med båt fra Danmark for vel en uke siden.

Slik ser den første vindmølla ut, sett fra Jennestad torsdag ettermiddag. Dimensjonene ser man av bulldozeren som står nede på bakken, til venstre for den gule kranen.

Arbeidet med monteringen av vindmøllene på Ånstadblåheia har gått meget raskt og effektivt. Det er spesialfirma som har vært på Sortland for å frakte delene fra havna og opp på heia, og en egen kran er hentet inn for å bistå med selve monteringen.

Mange har vært spent på hvordan vindmøllene vil ta seg ut når de er ferdig satt opp på Ånstadblåheia. Nå er første mølle ferdig og man får et innblikk i dimensjonene på anlegget. Hvert rotorblad er 63 meter og møllene ruver derfor godt i landskapet, ettersom de vil stå i kontrast mot himmelen fra store deler av Vesterålen.

Navet og turbinen står ca 87 meter over bakken, mens hvert rotorblad er 63 meter. Når et blad står rett opp vil dermed høyeste punkt være ca 150 meter over marka.

22. juli ankom de første dele til Sortland havn. Mandag ankom nok et lasteskip til da «Oceanic» klappet til kai. Denne gang var det en last med rotorblad som kunne losses, og allerede samme kveld begynte man på transporten opp til anlegget på heia. Spesialtransportene har nå gått i skytteltrafikk i godt over en uke.

Flere spesialhengere har vært i bruk, slik at man kunne frakte de lange og tunge elementene trygt og effektivt opp den bratte bakken til Ånstadblåheia. Mye av dette eies og driftes av firmaet Silvasti. Bunnelementene har hver en vekt på litt over 70 tonn.

Rotorbladene veier «bare» 16-17 tonn hver, men her er det lengden som gir utfordringer. For å klare svingene fra havna og opp til toppen av Ånstadblåheia har man vært nødt til å gjøre flere endringer på veibanen for å komme trygt frem med en 70 meter lang spesialhenger.

Firmaet Ovik As har vært sterkt involvert med sin kranbiler, både med lossing i Sortland havn og videre med jobben oppe på heia. Alt av betong er levert av Vesterålsbetong As, som også har vært i aktivitet nå med å fylle inn betong ved fundamentene etter montering.

Fra Jennestad vil man i fremtiden se minst 5-6 vindmøller, alt etter hvor man står i terrenget. Til høyre i bildet er den ene ferdig montert med vinger.

Til sammen er det flere titalls personer som er i aktivitet med dette prosjektet. Oppe på heia er det 25 arbeidere som deler på to skift, slik at man montere vindmøllene og gjøre dem klare til å starte ordinær drift i Ånstadblåheia Vindpark As.

Mikkel Schmidt er prosjektleder for danske Vestas, som er produsent av vindmøllene. Han forteller til Bladet Vesterålen at man trenger en ukes tid på hver turbin før den er klar til å settes i gang. Da skal den testkjøres i 240 timer, før den leverer strøm til nettet.

I løpet av september måned vil trolig alle de 14 vindmøllene være kommet på plass, slik at man kan begynne å sette dem i drift og levere strøm inn i nettet til Vesterålskraft. Produksjonen her vil trolig dekke mye av strømforbruket i regionen, men ellers inngå i hele det norske strømnettet.

Ånstadblåheia egner seg særlig godt til slike vindturbiner, ettersom det blåser godt her store deler av året. Møllene stanses imidlertid om vinden blir sterkere enn 25 meter pr sekund, og det samme skjer om det nesten blir vindstille.

Utbyggeren på Ånstadblåheia er finske Fortum, som er et delvis statseid selskap som driver med elkraft i hele Norden. De har nå 3 vindparker i Norge og alle ligger i nordre Nordland. Konsernet Fortum er et kapitalsterkt konsern som har virksomhet i Norden, Baltikum, Polen og Russland. Fortum produserer og selger elektrisitet og varme, samt drifter og vedlikeholder kraftverk.

Olje- og energidepartementet gav 28. august 2013 endelig konsesjon for bygging av Ånstadblåheia vindkraftverk i Sortland kommune i Nordland. Vindkraftverket vil ha en samlet installert effekt på inntil 50 MW og en årlig produksjon på ca 140 GWh.