Søker flere venner

Særlig personer med demens har behov for frivillige hjelpere og venner.  En time eller to pr uke har stor betydning, og dette gi begge parter glede. Frivilligsentralen organiserer tilbudet.

Aktivitetsgruppa ved Lamarktunet på Sortland gjør en stor innsats for beboerne der. Fra høyre foran i  bildet står Turid Abelsen, Berit Svendsen Hannevold, Ellinor Einarsen, Freydis Jensen, Marit Hammer, Kirsten Jensen, Gunvor Mathisen, Bodil Olsen og Inger Marie Bolsøy. Som nummer tre fra høyre, litt i bakgrunnen står ordfører Tove Mette Bjørkmo (foto: Sortland Frivilligsentral).

Kurs for nye Aktivitetsvenner starter opp i begynnelsen av februar, i samarbeid med Demensteamet i Sortland. Har du lyst å være med på en givende og trivelig aktivitet, så kontakt Sortland Friviligsentral for næmere informasjon. Dette er en frivillig «hobby» der tanken er å skape et hyggelig sosial miljø for demente og andre beboere ved Lamarktunet og Sjøgata.

Demensprisen i Nordland for 2017 ble i september tildelt Aktivitetsgruppa på Lamarktunet, fra Nasjonalforeningen for folkehelsen. Prisen ble overrakt av fylkesleder Turid Myrnes Olaussen. Til stede var også ordfører Tove Mette Bjørkmo, som gratulerte de flinke aktivitetsvennene vi har i Sortland.

En Aktivitetsvenn er en frivillig som ønsker å gjøre en aktivitet sammen med en person som har demens. Med dette tilbudet kan personer med denne sykdommen få muligheten til å fortsette sine vanlige aktiviteter enten de bor hjemme i egen bolig eller på institusjon.

En aktivitetsvenn skal gjerne bidra i sang og musikk, samtaler og kanskje en tur på kafe. Noen bidrar også med hår- og håndpleie, baking og enkel trim. En populær aktivitet er også å ta med sine venner ut i hagen på sommerstid ved Lamarktunet. Turgåing er også aktuelt og sykling på de spesialbygde 3-hjulingene som kommunen har kjøpt inn.

Kvinner og menn som har anledning på formiddager eller på ettermiddager kan melde seg til Frivilligsentralen i Kulturfabrikken. Tilbudet organiseres gjennom Frivilligsentralen og er et tiltak i samarbeid med Aktivitetstilbudet ved Lamarktunet og Demensteamet. En kort opplæring hører med, før man starter opp med aktiviteter.

Sortland Frivilligsentral er en frivillig medlemsorganisasjon og skal være en møteplass for frivilligheten i Sortland. Her skal man koordinere og sette i gang nye tiltak og samarbeide både med andre organisasjoner og det offentlige. I dette inngår også generasjonstiltak for eldre og for integreringstiltak for flyktninger.