Rundkjøring på Strandskog

Krysset ved Byggmakker vil bli erstattet av en rundkjøring og Statens Vegvesen vil ikke stenge avkjørslene til bedriftene på Strandskog til høsten, slik man fryktet.

Her kommer det rundkjøring. Inntil videre vil bedriftene på nedsiden av Vesterålsgata kunne beholde sine avkjørsler, selv om Coop åpner sitt nye kjøpesenter til høsten og både krysset og Vesterålsgata bli endret.

Sortland kommune har i lengre tid forhandlet med både Statens Vegvesen, Nordland fylkeskommune og eierne av næringseiendommene på østsiden av Vesterålsgata på Strandskog. Det vil ta tid å få laget detaljerte planer, få på plass nye avkjørsler og grunnavståelser, ettersom man nå sikter mot en ny rundkjøring.

Dette kom frem under en orientering til politikerne i Sortland formannskap i dag torsdag. Byggmakker vil dermed ikke miste dagens avkjørsel, men den vil bli noe endret. Det blir dermed en felles avkjørsel for flere av de 5 bedriftene som her er berørt, men dette er ikke helt avklart ennå.

-Alle løsninger som er aktuelle vil ha konsekvenser. Det har vært viktig for kommunen å finne en løsning som ikke blir stanset av Statens vegvesen. Dette er et viktig kryss og vi bør nå gå videre med planleggingen av en ny rundkjøring, sa ordfører Tove Mette Bjørkmo til formannskapet.

Da reguleringsplanen for Strandskogjordet ble behandlet, stilte Statens Vegvesen krav om at alle avkjørslene langs Vesterålsgata skulle stenges når det nye kjøpesenteret for Coop åpner til høsten. Man ønsket da å få trafikken til næringsområdet langs stranda over på en ny veg langs sjøkanten. En gammel plan sa at trafikken her skulle inn i krysset ved Sørhamna og deretter inn på en ny gate øst for eiendommene.

Dette har ført til store protester fra alle de berørte bedriftene og eierne av grunnen her, pluss beboerne i Sørhamna. Det er truet med rettslige skritt og erstatningskrav, dersom dette skulle bli gjennomført med tvang. Både Byggmakker, Caravansenteret, Jacobsen Engros, Eik-Maskin og Biltrend ville da bli nødt til å bygge om, for å få inngangene på andre siden av sine bygg. Man snakker da om mange millioner i kostnader.

Nå er det altså ikke aktuelt lenger å tvinge trailerne inn ved Sørhamna, om rundkjøringen kommer.

Hva den endelige løsningen blir i detalj, vil man nå komme tilbake til gjennom en ny reguleringsplan. Arbeidet med denne skal nå startes, men det er snakk om mange måneder før alt er klart. Deretter vil det bli flere måneder med arbeid, før alle de justerte avklaringene er på plass.

-Vi hadde et møte med grunneiere og bedrifter på Strandskog i går, der planen om rundkjøring ble lagt frem. Tilbakemeldingene var delte, sa «teknisk sjef» Torgeir Tobiassen i sin orientering til formannskapet. En ny reguleringsplan må nå på plass, og i mellomtiden må det gis dispensasjoner for at Coop Extra kan åpne når bygget er ferdig til høsten.

Noe som gjør saken kanskje litt lettere er at Nordland fylke, som eier selve vegen, allerede har satt av 13 millioner kroner til Vesterålsgata. Disse pengene er satt av for tiltak for fremkommelighet og trafikksikkerhet i Vesterålsgata, og kan nå være en start på arbeidet som må gjøres på Strandskog. Hvor mye Sortland kommune selv må dekke, og hvor mye eventuelt Coop og de andre grunneierne må bidra med, er fortsatt et åpent spørsmål.

-På vegne av aktørene i Strandskog næringsområde er vi nå glad for at kommunen selv erkjenner ansvar for å sikre løsning, sier konsulent Rolf M. Lossius i en kommentar. Han er engasjsert for de næringsdrivende langs vegen for å fronte deres interesser i saken. -Det har gått 6 måneder fra de vedtok reguleringen i området, der administrasjonen opplyste at det var aktørene selv som hadde ansvar for å skaffe seg avkjøring. Vi er tilfreds med at de nå går bort fra det informasjonsgrunnlaget som ble gitt i kommunestyret i september 2016, sier Lossius.

-Løsningen som er presentert for aktørene i går, kom overraskende, da vi har etterlyst å bli tatt med i prosessene for nye løsninger. Løsningen som er skissert gir mange utfordringer på både kort og lang sikt for dagens aktører i området. Foreslått kryssløsning vil ramme en av aktør svært hardt. Kommunen har i sitt forslag ikke skissert opp hvordan de har tenkt å kompensere for de store ulempene som blir foreslått. Det er også foreslått en rundkjøring der den primært går ut over eksisterende næringsliv, og i liten grad inn på Strandskogjordet sitt areal.

I presentasjonen fra kommunen i går, ble det ikke skissert en helhetlig løsning på de problemene som vedtatt reguleringsplan for Strandskogjordet medfører.  Det Vi ser nå fram til  at Sortland kommune vil skissere opp både en helhetlig løsing, og hvordan de ser for seg avkjøringene til næringsbyggene i påvente av ny permanent løsning er på plass. Reguleringsprosessen som Sortland nå må starte opp, har vi ventet på og ser fram til å bli involvert i dette arbeidet.

Vi vil prøve å gi en tilbakemelding til kommunen på foreslåtte løsning i løpet av 14 dager. Etter våre innspill er sendt til kommunen, forventer vi å bli tatt med i prosessen som angår de næringsdrivende selv, sier Rolf m. Lossius i Alpha Konsulent AS.