Vil koste 75 millioner

Tidligere var det anslått av den nye brannstasjonen på Sortland ville koste 83 millioner, men nå er prislappen kommet med i 75 millioner. Den vil kunne stå ferdig til jul i 2018.

Slik er foreløpige skisser av den nye brannstasjonen på Sortland, men fortsatt er det mange uklarheter omkring dette prosjektet. De endelige tegningene vil nok se noe annerledes ut.

Prisen på 83 millioner for en ny brannstasjon har vært debattert mye og Sortland politikere gjorde ved budsjettarbeidet i fjor vedtak om at man måtte kutte minst 7,5 millioner. -Vi klarer å få spart inn beløpet ved å redusere arealet noe, velge andre materialer på fasaden, gjøre endringer i andre etasje og lage uteområdet billigere, kunne teknisk sjef Torgeir Tobiassen fortelle Sortland formannskap torsdag.

Dermed er prisen for den nye brannstasjonen kommet ned i 75 millioner. Dette er likevel langt over det man nylig har bygget stasjon for i Svolvær, der prisen endte på 13 millioner.

Det som er klart er at stasjonen skal bygges på Nortura-tomta og at reguleringsplanen med skisser skal legges frem i løpet av juni måned. Ellers er det mange ting som ennå ikke er avgjort.

Det er også helt i det blå om man får inn andre leietakere. Ambulansetjenesten, Politiet og Fiskeridirektoratet er fortsatt aktuelle, og planene inkluderer så langt å gi plass til ambulanser i nybygget. Om politiet kommer med, vil det bli et tilbygg på nordsiden, vegg i vegg. Da kan man åpne opp slik at det brukes noen felles deler av bygget, som vaskehall, heis og annet. Politiet er interessert, men vil ikke ta noen beslutning om dette før ut på sommeren.

-Det var svært viktig for Sortland kommune å få vedtatt plasseringen av GDE her. Det er vi svært fornøyd med. Politiets lokaler i dag er litt trangbodde, så de vil trolig få behov for nye og større lokaler. Det vil være gunstig å lokalisere brannvesen, ambulanse og politi under samme tak, påpekte ordfører Tove Mette Bjørkmo under formannskapets møte.

Det er dermed klart at kommunen jobber videre med denne saken internt i Sortland rådhus, men at man sliter med å få avklaring fra de aktuelle leietakerne. -Har Sortland kommune egentlig noen fordel av å bygge for å leie ut til disse andre etatene, spurte Christoffer Ellingsen (Rødt). Han var bekymret for tidsplanen her, ettersom Arbeidstilsynet har truet kommunen med dagbøter om ikke en ny brannstasjon kommer på plass snart.

-Vi får nok en mindre forsinkelse i prosjektet, men jeg tror vi med sikkerhet kan si at stasjonen vil være ferdig i løpet av 2018, påpekte Sigurd Jacobsen (AP), som også sitter i styringsgruppa for dette prosjektet.

Torgeir Tobiassen slo fast at man kanskje kan kutte mer på kostnadssiden, dersom det kommer inn andre leietakere. I alle fall vil utleie av lokaler kunne gi faste inntekter til kommunen, slik at investeringen ikke blir like tung over tid.