Får mer plass til elektro

Sortland kommune vil nå selge 6 meter av Nortura-tomta til naboen. Firmaet El-Team AS ønsker å bygge nytt administrasjonsbygg og ønsker mer plass enn den tomta man allerede har.

Noe slikt som dette vil det planlagte nybygget til El-Team as bli seende ut, nesten vegg i vegg med Kiwi på Kjempenhøy i Sortland. Tomta er litt smal, slik at firmaet bad om å få kjøpe 6 meter inn hos naboen, Sortland kommune, på eiendommen etter Nortura. Det går nå i orden.

Et enstemmig formannskap i Sortland vedtok i dag å selge en flik av den store Nortura-eiendommen, som er på 22 mål. Det dreier seg om 480 kvadratmeter areale, som kommunen nå selger til naboen på nordsida. Her skal det reises et nytt administrasjonsbygg for El-Team AS, med kontorer, spiserom, garderober og lager for firmaets 35 ansatte. Formelt er det eierselskapet, MK-invest AS, som skal eie og reise nybygget.

-Jeg er positiv til at det er utvikling i området, og det er bra at vi nå ser mulighet for å selge denne parsellen, sa Silvia Ovik (H). Tidligere har både ordfører Tove Mette bjørkmo (AP) og Sigurd Jacobsen (AP) gitt uttrykk for at man så positivt på et slikt salg, for å gi bedriften nok plass til nybygget.

Under formannskapets møte i dag var det også et par ekstra tilhørere. Det var direktør Oddbjørn Toften og Ernst Jensen fra SE-gruppen. De eier den andre nabotomta ved Nortura og har henvendt seg til kommunen om å få kjøpe resten av eiendommen, når det er tatt av plass til den nye brannstasjonen. Deres planer er langt større og vil gi Sortland en ny bydel over et 40-50 mål stort areale. Den søknaden ble ikke tatt opp i dagens møte.

-Vi må komme tilbake til en sak om dette, så vi kan avgjøre hvordan vi skal utvikle dette området. Det er viktig nå at vi behandler denne spesifikke søknaden, så får de andre aktørene avvente vår videre politiske behandling, sa ordfører Tove Mette Bjørkmo (Ap). Det fikk hun full støtte for i formannskapet og søknaden fra MK Invest AS ble enstemmig vedtatt.

På bare 4 år har El-Team as vokst fra 22 millioner i omsetning til man passerte 56 millioner i fjor. Samtidig har antall ansatte økt fra 17 til 35, og El-Team as er dermed en av de største bedriftene innen elektro i Lofoten og Vesterålen. Firmaet driver med elektriske installasjoner over det meste av Vesterålen og har i tillegg avtale med Statens Vegvesen om vedlikehold av lys og elektro langs vegene i både Lofoten og Vesterålen.

-Vi ser fortsatt muligheter for vekst på flere områder innenfor vår bransje og har også dette som en klar målsetting. Det er nå helt nødvendig for oss å få på plass et nytt administrasjonsbygg slik at vi får utviklet oss videre også i fremtiden, sier daglig leder i El-Team as, Mads Røkenes, i sin søknad til Sortland kommune.

Det er den gamle vaskehallen etter «Trafikklaget» som tenkes revet, for å gi plass til et nybygg. Naboen nord for denne tomta er Kiwi Kjempenhøy, mens det er Sortland kommune som eier på sørsiden. Her er det den store eiendommen etter «Salgslaget», som foreløpig verken er regulert eller bestemt hva man vil bruke til. Sortland kommune skal bygge ny brannstasjon på deler av sin tomt, men dette blir i den sørlige grensa, mot gamle «Betongfabrikken». Tanken om et helsehus på Nortura-tomten har også vært luftet, men dette er på ingen måte avgjort.

-Hvis det er mulig ønsker vi å kjøpe en parsell, slik at eiendommen vår blir utvidet lenger sør mot Nortura. Vi ønsker at parsellen skal strekke seg ned til planlagt vei i Sjøgata, som blir et naturlig skille, skriver El-Team as i sin søknad. Firmaet ser åpenbart muligheter for enda videre vekst, ettersom man allerede nå lufter interesse for å kjøpe enda mer av Nortura-eiendommen, om kommunen vil selge.

-I forbindelse med regulering av området ønsker vi at Sortland kommune vurderer salg av deler av Nortura-eiendommen fra og med «fjøsen» og nordover. Dette området er vi også interessert i å kjøpe hvis det er mulig, da vi har en del plasskrevende utstyr som vi ønsker å lagre innendørs. I tillegg vil dette gi oss muligheten til videre ekspansjon i fremtiden, forteller Mads Røkenes i El-Team as.

El-Team as eies av et selskap som heter M-K Invest as, der Ken Terje Steiro Øie og Mads Håkon Røkenes hver har 50% av aksjene. Eventuelt kjøp og utvikling av eiendommen vil i praksis bli utført av M-K Invest AS. Det kan også bli etablert et eget eiendomsselskap som vi stå for utbyggingen. El-Team AS vi da bli leietaker av eiendommen. M-K Invest as har også datterselskapet Røkenes Maskin as.