Landets ledighet er på 9,6 prosent av arbeidsstyrken, med et samlet antall på 269.013 personer som er helt uten jobb nå. For landet utgjør økningen 325 prosent fra samme måned i fjor.

Oslo fylke har den høyeste ledigheten i landet med 12,5 prosent, mens Nordland med 7,7 prosent er fylket med lavest ledighet.