Brua får ny asfalt

Sigerfjordtunnelen og Sortlandbrua får ny asfalt i sommer, når Statens vegvesen setter i gang med reasfaltering av de dårligste bitene av riks- og europaveier i nord. E10 har flere prosjekt.

Sporene i veibanen på Sortlandbrua er svært dype, men skal i løpet av sommeren bli helt borte (arkivbilde).

Statens vegvesen inngår i disse dager 31 kontrakter til en samlet verdi av 750 mill. kr for årets asfaltlegging på i overkant av 650 km riksveg. Dette inkluderer 100 mill. kroner i ekstra tildeling som kom i korona-tiltakspakken rett før påske. I gjennomsnitt var det 2,8 tilbydere til hver kontrakt.

Så snart telen er ute av bakken, skal asfaltarbeiderne ut på vegen. I starten av mai legges den første asfalten på norske riksveger. Vegvesenets entreprenører kommer til å legge over 500 000 tonn asfalt på riksvegene i løpet av sesongen.

– Arbeidet består for det meste av reasfaltering av lengre strekninger. Enkelte steder omfatter kontraktene forsterkning av fundamentet før nytt dekke legges. Andre steder gjøres mindre omfattende arbeid over kortere strekninger, sier Thor Asbjørn Lunaas ved divisjon Drift og vedlikehold i Statens vegvesen.

Vesterålen har mest fylkesveier og faller derfor uten planen til de statlige pengene. Riksvei 85 omfatter Sigerfjordtunnelen og Sortlandbrua, og begge disse skal få nytt dekke i sommer. Gjennom tunnelen blir det 2,2 kilometer ny asfalt, mens det over brua blir ca 1,2 kilometer nytt dekke.

E10 på Lofast går også gjennom Vesterålens ytterkant, og her blir det flere mindre prosjekt. Omkring 7 kilometer av veibanen gjennom Raftsundet skal få ny asfalt, fordelt på 4 ulike strekninger.

Asfaltsesongen varierer ut fra lokale forhold, men starter mange steder i mai og går ut september. Når asfaltsesongen starter, ber vi trafikantene ta hensyn til asfaltarbeiderne og trafikkdirigentene langs vegen. Hvert år oppstår det trafikkfarlige situasjoner som følge av at utålmodige bilister foretar farlige forbikjøringer og kjører aggressivt i anleggsområdet.

– Vis hensyn til de som jobber på vegen. De er der for oss alle, sier Lunaas.