Hard priskrig om oppdrag

Konkurransen i anleggsbransjen er særdeles tøff i Vesterålen. To millionoppdrag for Sortland kommune gav svært store utslag og endte på det halve av hva kommunen selv hadde forventet.

Ekstreme prisforskjeller på graveoppdrag for Sortland kommune (arkivfoto/illustrasjon).

Når et firma tilbyr å utføre jobben for 16 millioner kroner, mens to andre kun forlanger 3,3 millioner, så er det kanskje noe underlig med utregningen. Hos Bulldozer Maskinlag reagerer man på nivåforskjellen i prissetting, der man selv endte på 6,3 millioner.

Sortland kommune som oppdragsgiver har i begge tilfeller valgt å gå for laveste pris, og dermed spart mange millioner i forhold til høyeste anbud.

-Det er svært stor prisforskjell mellom oss og de billigste. Vi er i tvil om at de billigste tilbudene er i tråd med konkurransedokumentene. Med en såpass stor prisforskjell kan det umulig bare være at de er billigere på rigging og administrasjon.

Prisnivået er såpass lavt at vi er i tvil om at de kan levere jobben i henhold til kommunens krav, skriver Tor-Gunnar Olsen i en henvendelse til Sortland kommune på vegne av Bulldozer Maskinlag Entreprenør AS.

Det ene oppdraget gjelder bygging av ny vannledning i en lengde av ca 2,9 km i Hongfjorden mot Eidbukt. Ledningen passerer en rekke eiendommer, og tenkes lagt i stort sett urørt terreng på oversiden av bebyggelsen.

Her forventet kommunen en pris på ca 7 millioner, mens prosjektleder tippet at prisen ville ligge på 8,7 millioner kroner. Nå ender prisen på under det halve.

-Oppdrag med bygging av ny vannledning ca 2,9 km til Eidbukt tilbys Staven Grus AS. Kontrakten har en verdi av kr 3.270.000 eks mva, konstaterer enhetsleder Brynjulv Øverby i sitt vedtak etter anbudsåpning.

Tilbudene kom fra Ottar Bergersen & Sønner AS med 7,3 millioner, Bulldozer Maskinlag Entreprenør AS med 6,3 millioner, Thore Magnussen og Sønn AS med 16,8 millioner, samt Røkenes Maskin AS med 3,4 millioner og Staven Grus AS med 3,3 millioner kroner.

-Den interne vurdering er at firmaene SG og RM er mindre enn BME og OBS, og at de dermed har mindre kostnader til administrasjon. Videre aner det oss at disse to firmaene gjerne vil ha jobben, og derved har priset seg ned.

Vi har ikke funnet tegn som tyder på taktisk prising. Omtalen av begge firmaene er utelukkende god, slår enhetsleder Brynjulv Øverby.

Samme situasjon opplevde kommunen ved anbudet på en vei i Vestmarka industriområde. Her bad kommunen om anbud på «Verkstedveien nord» med uttrauing av vei, borttransport av masser, grovfylling og utkjøring av massedepot ca 25.000 kubikk.

Kommunen forventet en pris på ca 11 millioner kroner, men endte kun på det halv også denne gang. Nå var det Ottar Bergersen som hadde laveste anbud med 5,3 millioner kroner.

Her er imidlertid enhetsleder Brynjulv Øverby noe mer skeptisk til prisen og skriver i anbudsprotokollen. -Tilbyder er vurdert som kapabel til å levere oppdraget til den tilbudte pris, selv om kontraktsummen oppleves for oppdragsgiver å være helt nederst i registeret over hva som anses forsvarlig, påpeker Øverby.

Anbudene for dette prosjektet kom fra firmaene Alf Brekken og Sønner AS (13,6 mkr), Grunn og Fjellentreprenøren AS (6,8 mkr), Roald Madsen AS (10,3 mkr), Staven Grus AS (11,7 mkr), Bulldozer Maskinlag Entreprenør AS (8,8 mkr) og Ottar Bergersen & Sønner AS (5,3 mkr).

-Ottar Bergersen & Sønner AS tilbys kontrakt med en verdi av kr 5.308.392 eks mva. OBSAS tilbys kontrakt fordi tilbyder er kvalifisert og tilbyder kommer best ut ved sammenlikning av kombinasjonen tid og pris, skriver enhetsleder Brynjulv Øverby.

Sortland kommune ventet altså bruke nær 20 millioner kroner på disse to oppdragene, men fikk tilbud fra to entreprenører som gjør jobben for kun 8,6 millioner. I utgangspunktet har altså kommunen «spart» 12 millioner.