Halvert setetall i buss

På busser og båter vil nå bare halvparten av setene være i bruk, ettersom Nordland fylkeskommune innfører begrenset antall plasser på kollektivtransport som et koronatiltak.

Kun annethvert sete på bussene skal nå benyttes, melder Nordland fylke nå (arkivfoto: NFK).

For å hjelpe passasjerene til å overholde avstand ombord, vil setene bli merket slik at på buss og båt vil kun annen hvert sete være i bruk så lenge de nasjonale smitteverntiltakene opprettholdes.

Dette følger rådene fra Kunnskapsdepartementet knyttet til skoleskyss, og innføres nå på alle busser og hurtigbåter i Nordland. På buss betyr det én person på hver seterad, på hver side av midtgangen, og vekselvis på vindusplass på én seterad, men ved midtgangen på seteraden bak.

-Dette gir halv utnytting av antall sitteplasser på bussene. Foreldre med barn kan selvsagt sitte sammen. I de bussene der det er åpne områder for ståplasser, vil man kunne stå med en meters avstand. I praksis betyr det at det bare er plass til to til fire ståplasser, sier samferdselssjef Odd Steinar Åfar Viseth.

På bybussene er det innført billettkontroller igjen. I tillegg utfører vekterne forsterket renhold, med vasking av kontaktflater for å minske risikoen for smittespredning.

-Vi ønsker naturlig nok å gjøre alt vi kan for å begrense smittespredning. Både for passasjerenes og sjåførenes skyld, anbefaler vi alle reisende om å vise hensyn og holde avstand til sjåfør og de andre reisende, sier Viseth.

Nordland fylkeskommune følger med på utviklingen i antall reisende. Og har gjennomført manuelle tellinger for å finne ut hvor mange som benytter bussene i enkelte områder. Så langt er det ikke registrert bussavganger som har over 50 prosent belegg.

-Vi vil selvsagt følge med på hvordan dette utvikler seg når samfunnet gradvis åpner opp. Men vi er jo på tur inn i sommersesongen der belegget vanligvis er noe lavere, så vi antar at det skal gå greit å oppfylle retningslinjene for hvor fulle bussene og båtene kan være, sier Viseth.

Viseth oppfordrer fortsatt folk til å vurdere å reise utenom rush-tiden dersom det er mulig. For på den måten å spre de reisende på flere avganger.

For å sikre at det ikke er for mange reisende med de ulike hurtigbåtavgangene, har fylkeskommunen nå tatt ned antall tilgjengelige billetter på alle hurtigbåter.

– Vi anbefaler alle som skal ut å reise om å kjøpe billett i god tid, for å sikre seg at de har plass på båten, sier Viseth.