Rakettstart i Andøy

Prosjektet med ny rakettbase på Andøya til 1,3 milliarder, fikk en «flying start» med nyheten om at det kommer 365 millioner i statlige penger. Dermed ser det ut til at planene kan realiseres.

Næringsminister Iselin Nybø går for nytt romsenter i nord, og er her avbildet i et helt nytt elektrisk drevet fly for en tid siden (foto: NFD/Øyvinn Myge).

Onsdag ble det kjent at næringskomitéen på Stortinget enstemmig går inn for å bygge Andøya Spaceport. Fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) poengterte da at pengene må komme i revidert nasjonalbudsjett som Stortinget avgir i juni.

– Det er nå muligheten er der. Næringskomiteen mener alvor, og det må gi seg utslag i at pengene bevilges nå, sa Norvoll til NRK på onsdag.

Torsdag fulgte regjeringa opp ved at næringsminister Iselin Nybø (V) fortalte at man har funnet pengene som skal til for å starte bygging allerede til høsten.

– Regjeringen ønsker at dette prosjektet skal realiseres. Dette gir mulighet for et nytt romeventyr på Andøya, sier Nybø til NRK.

Hun trekker frem lokale arbeidsplasser og gode muligheter for Norge som romnasjon. – Dette prosjektet kan gi gode muligheter for kunnskaps- og teknologiutvikling på norsk jord.

Administrerende direktør Odd Roger Enoksen i Andøya Space Center sier de er nesten i mål. Det er noen eksterne vurderinger som gjenstår, men han regner med å ha dette på plass i løpet av noen få uker.

– Dette er fantastisk. Vi er klare til å starte på den virkelige jobben, nemlig å bygge Andøya Space Port, sier Enoksen til NRK.

I dag er det omkring 80 personer som jobber med tilknytning til «rakettskytefeltet» i Oksebåsen, men dette kan øke med omkring 100 flere når de nye planene realiseres.

Pengene som nå blir bevilget fra staten skal deles i to kategorier. Den ene delen er i form av en investering i selskapet på 282,6 millioner kroner. Den andre er et direkte tilskudd (statsstøtte) på 83 millioner kroner.

– Vi stiller krav om at Andøya Space Center i samråd med berørte næringsaktører finner løsninger som gjør at ulike næringer kan fortsette å leve side ved side på Andøya, sier Nybø.

Andøya Spaceport er et datterselskap av Andøya Spacecenter og er 90 prosent eid av staten. Kongsberg-gruppen eier de resterende ti.

Andøya Space Center, tidligere Andøya Rakettskytefelt, er et senter for oppskyting av forskningsraketter og slipp av vitenskapelige ballonger. I tillegg til oppskyting av vitenskapelige raketter omfatter virksomheten vitenskapelige ballonger, ubemannede fly, observatoriet Alomar, kunnskapsformidling gjennom Narom og Romskipet Aurora.