Politisjef ikke avgjort

Om det blir Sortland eller Svolvær som blir sjefskontor for politiet i Lofoten og Vesterålen er ikke avgjort. Trolig kommer en endelig beslutning på onsdag, og i Lofoten er det amper stemning.

Sortland lensmannskontor leier lokaler midt i Sortland by og har begrenset plass og dårlig parkering. Svolvær har en helt nybygd politistasjon med ledige lokaler god beliggenhet, og derfor mener man der i byen at dette er naturlig sjefskontor for lovens lange arm.

Media i Vesterålen har de seneste dagene fortalt at Sortland er valgt som base for politiet i Lofoten og Vesterålen, med en såkalt GDE (geografisk driftsenhet). Dette stemmer ikke helt, selv om politimester Tone Vangen i Nordland har sendt ut et internt brev der hun skriver at Sortland trolig blir valgt. Onsdag skal hun møte de tillitsvalgte og i Svolvær er man slett ikke fornøyd med at sjefen skal sitte på Sortland. GDE-sted avgjøres også av hvem som blir valgt til GDE-leder.

-Vi har en ny stasjon i Svolvær som ikke er fullt utnyttet, i stedet for at man bygger noe helt nytt på Sortland. Der må man nok ha en ny stasjon før eller senere. Vi har også fellesfunksjoner med det gamle Midtre Hålogaland politidistrikt. Vi har en ordentlig hundestall og et krimteknisk rom man ikke har andre steder i Lofoten og Vesterålen. Vi ligger en time unna Leknes og en god halvannen time unna Sortland. Helt geografisk i midten, sier Maichel Lind. Han er plasstillitsvalgt for Politiets Fellesforbund i Svolvær.

Også ordfører Eivind Holst og andre sentrale politikere i Lofoten har nå kastet seg inn i kampen for å sikre at Svolvær blir valgt til hovedsetet, foran Sortland.

-Svolvær har det fineste og beste politihuset, men vi skal ikke flytte ressurser fra Svolvær til Sortland. Vi må ha de politiressursene vi har i Vågan til å løse vakt og beredskap. Det skal vi fortsatt ha. Og fordelen med den fine politistasjonen skal benyttes, sier Tone Vangen i en kommentar til Lofotposten.

-Vi må ha et sterkt politi både i Vågan og i Sortland. Vi må ha også ha lokaliteter til politiet i Vesterålen og vi skal ikke erstatte det ene med det andre. Vi håper på et styrket politi både i Lofoten og Vesterålen. Det vil være gode muligheter til å utnytte bygget uavhengig av dette her, sier politimester Vangen.

Politimester Tone Vangen i Nordland politidistrikt sier til Lofotposten at Lofoten og Vesterålen Geografiske driftsenhet vil omfatte tjenestestedene Svolvær, Sortland og Leknes. -En av disse tjenestestedenes enhetsledere skal også være GDE-leder. Da blir administrasjonsstedet lagt der. Men det er viktig å si at det ikke har så stor betydning for polititjenesten hvor GDE sitter. Vi skal ikke bygge opp ressursene, ressursene skal være spredt i det aktuelle området, sier hun.

Drøftingsmøtet med de tillitsvalgte skjer på onsdag. Samme dag vil også avgjørelsen om lokalisering av GDE-hovedsetet i Lofoten og Vesterålen kunne bli tatt sier Vangen. -Dette er min beslutning, sier politimesteren i Nordland politidistrikt. Så er spørsmålet om hun holder fast ved at Sortland er det beste stedet, eller om hun gir etter for press fra Lofoten og velger Svolvær.