Gjenvalg i Nordland AP

Siv Dagny Aasvik som er ordfører i Hadsel, ble i helgen gjenvalgt som styremedlem i Nordland Arbeiderparti. Aasvik er eneste fra Vesterålen som sitter i dette styret. Også resten av styret ble gjenvalgt, med leder Bjørnar Skjæran og nestleder Ida Pinnerød. Årsmøtet var udramatisk og eneste sak som vakte noe debatt var konsekvensutredning ved Lofoten og Vesterålen. Også her fikk styret og ledelsen det slik de ville, med flertall for et kompromiss som ikke stenger muligheten for olje i LoVe. Fra Sortland AP hadde man et forslag om utbedring av Vesterålsgata gjennom byen, for å sikre videre utvikling. Dette ble ikke behandlet på annen måte enn at det ble oversendt fylkestingets AP-gruppe. Et annet forslag som ble vedtatt var kommunale avgifter på oppdrett, som man nå foreslår at Arbeiderpartiet sentralt skal vedta også.