Rekord for BioMar

Fjoråret gav BioMar en liten nedgang i omsetningen, men sterk økning i overskuddet. En av selskapets største fabrikker ligger på Myre i Vesterålen. Salget passerte 8,8 milliarder danske kroner og overskuddet endte på 577 millioner før skatt. BioMar er en del av et børsnotert dansk selskap der morselskap heter Schouw. BioMar selv har omkring tusen ansatte og solgte 966.000 tonn fiskefôr i 2016, som var 10.000 tonn mer enn året før. Omsetningen gikk ned fra 8.974 millioner til 8.867 millioner DKR. At man likevel økte overskuddet med 178 millioner, kom av ekstraordinært salg av egen oppdrettsfisk og tilbakeføring av penger fra debitorer. BioMar venter ikke å ha et lignende stort salg av fisk, som det selskapet hadde i 2016 og som pyntet på driftsoverskuddet i fjerde kvartal. BioMars hovedfokus er å produsere fiskefôr, men selskapet oppdretter også noe egen fisk i forbindelse med forskning.