Biskopen til Sortland

I fjor ble Ann-Helen Fjeldstad Jusnes (60) innsatt som biskop i Sør-Hålogaland, og ble dermed Nord-Norges første kvinnelige biskop. 21.mars kommer hun til Sortland på offisiell visitas og blir i fire dager.

Biskopen i Sør-Hålogaland bispedømme, Ann-Helen Fjeldstad Jusnes, kommer på visitas til Sortland menighet den 21.mars (foto: Kirken).

I 1984 kom Jusnes kom til Lofoten som Nord-Norges andre kvinnelige sogneprest. I 2007 ble hun prost i Lofoten prosti. I fjor ble hun den nye lederen i Sør-Hålogaland bispedømme, som omfatter Nordland fylke. Hun var ønsket av grasrota i kirken og Kirkerådet hadde derfor et lett valg da de også ønsket å utpeke en kvinne til denne toppjobben. Ann-Helen Fjeldstad Jusnes er opprinnelig fra Hadeland på Østlandet, men har viet nesten hele sitt presteliv i Nord-Norge.

-Visitas avholdes i hver menighet ca hvert 10 år, og visitasen er vår nye biskops første visitas etter at hun ble valgt til biskop i Sør-Hålogaland. Formålet med visitasen er at biskopen skal få et godt innblikk i menighetenes ulike aktiviteter, føre tilsyn med disse og med de medarbeidere som er tilsatt i kirken, forteller prosten i Vesterålen, Jan Otto Fredwall, til Vesterålnytt.

Det er også et mål at visitasen skal styrke båndene mellom lokalsamfunn og kirke. Dette gjøres gjennom et variert og spennende visitasprogram med mange møtepunkter. Visitasen ender opp i et foredrag der biskopen kommenterer det som skjer lokalt og kommer med eventuelle veiledninger for videre drift.

Flere av møtepunktene gjennom visitasen er åpne arrangementer der alle er hjertelig velkommen til å delta. Onsdag 22 mars blir de formiddagstreff på Sortland menighetshus. Her vil biskopen treffe mange av de eldre i menigheten, og det blir lunsj etterpå. På ettermiddagen onsdag blir det konsert i Sortland kirke og her vil biskopen komme med en hilsen.

Torsdag starter med skolegudstjeneste i Indre Eidsfjord kirke. Biskopen møter deretter årets konfirmanter i Sortland kirke. Kveldsgudstjeneste følger så i Sigerfjord kirke og etter gudstjenesten blir det kirkekaffe på Troneshaugen.

Fredag starter med besøk og omvisning i Kulturfabrikken. Deretter blir det andakt for beboere ved Parken bofellesskap og her vil en konfirmantgruppe delta med vaffelsteking.

Søndag blir det visitasgudstjeneste med nattverd i Sortland kirke. Holand blandakor og menighetens ansatte deltar og her blir det også en hilsen fra ordfører. Biskopen selv taler. Etter gudstjenesten holder biskopen sitt visitasforedrag og det blir en stor kirkekaffe som avslutning på visitasen.