Penger til museum

Fylkesrådet har fordelt totalt 25 millioner kroner i driftstilskudd for museene i Nordland. Museum Nord, med flere avdelinger i Vesterålen, er tildelt 7,9 millioner kroner.

Fylkesråd Kirsti Saxi har delt ut 25 millioner til museene i Nordland (foto: NFK/Susanne Forsland).

Fylkesråd for kultur i Nordland, Kirsti Saxi, er opptatt av at de økonomiske konsekvensene av koronakrisen har vært betydelig for museenes virksomhet. Fylket vil utbetale hele driftstilskuddet i en enkelt utbetaling i 2021.

-Konsekvensene av koronakrisen kan få langsiktige ringvirkninger for sektoren. Derfor anbefaler vi at mottakerne av driftstilskudd til museum i Nordland, får tilbud om å motta hele tilskuddssummen i en enkelt utbetaling.

På den måten kan vi redusere museenes utfordring med tanke på likviditet i og etter krisetiden, sier Saxi.

Nordland fylkeskommune arbeider for et økt fokus på kulturtilbud rettet mot unge voksne, med formål om å gjøre fylket til en attraktiv og levende plass å etablere seg.

-Vi forventer at museene tar dette perspektivet med i vurderingen, når de ser på muligheten til å gjennomføre kulturelle tilbud gjennom sine institusjoner, sier Saxi.

Kirsti Saxi vil også ha større fokus på museenes rolle i opplæring. Både med hensyn til hvordan institusjonene kan benyttes i ordinært utdanningsøyemed, men også som potensielle lærebedrifter.

-Fylkesrådet ønsker at museene skal kunne brukes som lærebedrifter for å styrke verdiskapningen i fylket, og for å bidra til redusert utflytning blant unge, underbygger Saxi.

Fylkesrådet mener museene kan være enda viktigere aktører i fylkets satsing på reiseliv- og opplevelsesnæringer.

Saxi forventer at museene utvikler seg som attraktive og relevante opplevelsesleverandører i tråd med «Strategi for reiseliv- og opplevelsesnæringer 2017-2021».

-Opplevelsesbasert reiseliv er blant de næringene det skal satses spesielt på de kommende årene. Her kan museene spille en viktig rolle.

Ikke minst har museene ansvar for å formidle den samiske kulturen i denne sammenhengen, avslutter fylkesråd Kirsti Saxi.

Helgeland museum får 7,5 millioner. Nordlandsmuseet får 6,3 millioner og Hamsunsenteret 3 millioner.