Parkering stenges

På begge sider av Bøtunnelen, inkludert øverst i Ryggedalen, vil parkeringsplassene være stengt mens det pågår arbeid for å oppgradere tunnelen. Manuell dirigering vil forekomme.

Parkeringa ved tunnelen i Ryggedalen vil nå bli stengt (foto: Nordland fylkeskommune).

Parkeringsplassen på Bøsiden av fv. 820 Ryggedalstunnelen har vært brukt til utfartsparkering, men er nå stengt i forbindelse med oppgraderingen av tunnelen.

– Vi trenger plassen til maskiner og utstyr, så i anleggsperioden blir det dessverre ikke mulig å parkere der.

Det er heldigvis mange flotte turområder i Vesterålen, så vi håper at folk kan finne andre steder med trygge parkeringsmuligheter, sier byggeleder Vegar Bjørnbakk i Nordland fylkeskommune.

På Sortlandssiden av tunnelen vil også området utenfor tunnelportalen bli stengt for avkjøring og parkering. Også her vil det være anleggsarbeid gjennom hele prosjektet.

Tunnelen skal oppgraderes etter dagens krav til sikkerhet, og arbeidene i området er så vidt i gang.

– De faste stenge- og kolonnetidene er ikke avklart ennå. Foreløpig er det manuell dirigering på veien mot tunnelen i forbindelse med oppsetting av varslingsskilt og bommer.

Veien kan da bli stengt i korte perioder. Følg med på trafikkmeldingene på 175.no, så er du oppdatert på hva som gjelder, avslutter Bjørnbakk.