Kan ta kontrollen

Sortland kommune kan som deleier i Vesterålskraft benytte forkjøpsretten om Øksnes og Bø vil selge sine aksjer. Så kan Sortland selv bestemme hvem som skal få komme inn som nye eiere.

Eierskapet til Vesterålskraft er i spill, med flere som vil kjøpe alt eller deler av bedriften.

Dette får Vesterålnytt bekreftet fra flere kilder.

Selv om Sortland kommune ikke har penger til å kjøpe ut de andre to eierne, så kan man likevel ta styringa i prosessen.

Foreløpig er det ikke aktuelt med en fusjon med Trollfjord og Andøy Energi, så eierspørsmålet for Vesterålskraft må først avklares.

Sortland ønsker ikke å selge sine aksjer, slik politikerne i Øksnes har vedtatt.

De tre eierne har en gjensidig forkjøpsrett til aksjene, dersom en av kommunene vil selge sin eierandel.

Vesterålnytt får nå bekreftet at Sortlands politikerne kan ta full kontroll med prosessen, dersom man ønsker dette.

Sortland kan planlegge å hente inn ny eiere, og selv bestemme hvor stor aksjepost hver enkelt skal få ha i fremtiden.

– Forkjøpsretten må utøves på hele aksjeposten til selgende kommune, opplyser kommunalsjef økonomi, Johnny Kvalø, til Vesterålnytt.

Han bekrefter at det vil være lovlig å eie aksjene i en kortere periode, for så å selge deler av disse videre.

Fra Sortlands ordfører, Karl Erling Nordlund, er det tidligere opplyst at han har kontaktet KLP for eventuelt aksjesalg.

Andre halvoffentlige fond kan også være aktuelle som medeiere, dersom Øksnes vil ut av kraftlaget.

Bø og Sortland eier 35% hver, mens Øksnes sitter på 30% av aksjene. Øksnes sin aksjepost er verd ca 200 millioner.

Også fra Bø er det signaler om at man vil selge deler av sin aksjepost.

Lofotkraft, Nordkraft og Tromskraft vil gjerne kjøpe hele Vesterålskraft.

Trollfjord AS i Hadsel har vært nevnt som et alternativ, med fusjon sammen med Andøy Energi. Det er ikke aktuelt for øyeblikket.

Styreleder Roger Mosand i Trollfjord AS vil ikke kommentere utspillet fra Bø-ordfører Sture Pedersen om at Trollfjords styre har vedtatt å kjøpe aksjer i Vesterålskraft.

– Trollfjord skal være åpen for samtaler eller forhandlinger dersom det skjer strukturendringer i bransjen.

Vår ambisjon er først og fremst å bygge et sterkt nordnorsk bredbåndselskap, sier Mosand til Vesterålnytt.

Trollfjord har gjort det klart at man gjerne vil kjøpe Vesterålkraft Bredbånd AS.