Ingen syke ingen døde

Ordfører i Sortland svarte i dag på spørsmål omkring korona. Han kunne fortelle at ingen har dødd av sykdommen og kun et par personer har vært innlagt på sykehus.

Freddie Andersen (til venstre) stilte spørsmål til ordfører Karl Erling Nordlund i Sortland kommunestyre (obs: sammenstilt foto).

Det var Freddie Andersen (FrP) som stilte ti kritiske spørsmål til ordføreren omkring Sortlands håndtering av korona-pandemien.

Torsdag svarte ordfører Karl Erling Nordlund (SP) på spørsmålene i Sortland kommunestyre.

Freddie Andersen opplyste at han har fått massiv respons på saken. Flere hundre har tatt kontakt og uttrykt sin støtte.

Vesterålnytt skrev forleden om spørsmålene og delte dette på Facebook. Uvanlig mange har gitt «tommel-opp», kommentert og delt saken.

Over 40.000 har sett saken på Facebook og vel 4.500 har lest selve artikkelen hos Vesterålnytt.

Freddie Andersen spurte ordfører Karl Erling Nordlund om det har vært mange syke i Sortland av korona og om mange har dødd.

Til det kunne Nordlund svare at ingen har dødd og kun 2 personer har blitt så syke at de har vært innlagt på sykehus.

Til sammen under «nedstegningen» har det vært 107 innbyggere i Sortland som har fått påvist smitte av viruset covid-19.

Ordfører henviste ellers til anbefalinger fra statlige myndigheter om håndtering av vaksine og restriksjoner.

Sortland kommune har ikke hatt egne regler, og har ikke gjort egne vedtak omkring pandemien.

Freddie Andersen fortalte kommunestyret at han også har fått en del negativ respons etter sitt utspill.

– Det er beklagelig at vi er kommet dit at vi ikke kan respektere andres mening om saken.

Den senere tid har jeg fått hundrevis av støtteerklæringer, telefoner og besøk.

Ta derfor med dere at det er ulikt syn på denne saken, påpekte Andersen til en lydhør forsamling av lokalpolitikere.

Dette fikk ordfører Nordlund til å ta ordet igjen og uttrykke sin støtte til Freddie Andersen.

– Jeg vil støtte ham i at vi alle bør respektere andres standpunkt, analyser og ståsted, sa Sortland-ordføreren.

Sortland har nå fullvaksinert 85% av befolkningen over 18 år, altså med to doser vaksine.

Sortland kommune har ca 10.500 innbyggere.

Man vaksinerer fortsatt, men nå er det særlig i de yngre årsklasser man setter nye doser av Pfizer-vaksinen.