Stiller spørsmål

FrPs representant i Sortland kommunestyre, Freddie Andersen, vil ha ordfører på banen om vaksinering og korona. Han stiller en rekke spørsmål ved den lokale håndteringen.

Freddie Andersen uttrykker stor skepsis til både vaksiner og koronahåndtering (foto: collage/vny/innfelt Sortland FrP).

– Det kan se ut til at Sortland kommune ikke praktiserer et forsiktighetsprinsipp og kost/nytte-vurdering ved vaksinering, skriver Freddie Andersen i sitt spørsmål til ordfører Karl Erling Nordlund.

– Det er ingen grunn til å vaksinere barn med denne såkalte vaksina som er hasteutviklet og hastegodkjent, og som gir svært stygge tall angående bivirkninger.

Også alvorlige bivirkninger og død.

Hvem i Sortland kommune har bestemt at barn 12-15 år skal «vaksineres». Jeg vil se dokumentene rundt dette, skriver Andersen.

FrP-representanten hevder det er påvist 4-5 ganger flere alvorlige bivirkninger ved koronavaksinen enn ved vaksinen mot svineinfluensaen.

– Vaksinen mot svineinfluensa ble etter hvert betegnet som en skandale.

Har ordfører da et forslag hva vi skal kalle vaksinen mot covid-19? spør Andersen.

Freddie Andersen er innvalgt i Sortland kommunestyre for Fremskrittspartiet og kan dermed stille grunngitte spørsmål til ordfører før møtene.

Ordfører Karl Erling Nordlund må dermed svare på dette i kommunestyret 14. oktober.

Andersen ber også ordfører fortelle hvor mange bivirkninger som er registrert i Sortland etter koronavaksinen.

Han vil dessuten vite hva som er status på antall smittede, alvorlig syke, innlagte på sykehus og antall døde i Sortland.

– Til tross for høy grad av sensur i hovedstrøms media og sosiale medier, flommer samfunnet over av rapporter om alvorlige bivirkninger.

Hjertebetennelse, hjerteposebetennelse, blodpropp, blødninger, lammelser, muskelsvekkelser, smerter, slag og det som verre er, skriver Freddie Andersen.

– I hvilken grad sikres det at våre innbyggere får nøytral og objektiv informasjon om disse bivirkningene før de vaksineres? spør Andersen.

Samme møte i Sortland kommunestyre skal helsesjef Sture Jacobsen holde en orientering om status for pandemien lokalt.

Vesterålnytt presiserer at vi ikke tar stilling til noen av spørsmålene som reises av Freddie Andersen og som vi har gjengitt her.

For mer informasjon omkring korona henvises til informasjon på hjemmesiden til Sortland kommune og Folkehelseinstituttet.

 

Vesterålnytt ønsker å fremme en åpen og demokratisk debatt, der alle slipper til med sine synpunkter.

Via vår Facebook-side kan det komme kommentarer og linker til andre som vi ikke kjenner innholdet av, eller kan ta ansvar for.

Vi oppforer derfor våre lesere om å være kritiske og sjekke påstander som fremkommer i denne, som i alle andre saker.