Vesterålnytt

Nytt fra Vesterålen

Forsvarets minister

Andøyværingen Odd Roger Enoksen (67) fra Senterpartiet ble i dag utnevnt til forsvarsminister, i regjeringen til Jonas Gahr Støre. Første oppgave blir å stilne kritikken fra Andøya.

Forsvarsminister Odd Roger Enoksen ble tatt imot i Forsvarsdepartementet (foto: Marita I. Wangberg/FD).

Enoksen får det øverste ansvaret for å avvikle basen for maritime patruljefly i hjemkommunen.

Senterpartiet gikk til valg på å snu dette vedtaket, og fikk 54 prosent av stemmene i Andøy.

Kritikken hjemmefra har haglet, i til dels sterke ordelag, etter at SP plutselig brøt sitt klare valgløfte om å snu flyttingen av flybasen.

Lokalt er det en hel rekke med personer som varsler utmeldelse fra Senterpartiet.

Odd Roger Enoksen kommer fra jobben som konsernsjef for Andøya Space Center. Han er bosatt på Dverberg på Andøya.

I Kjell Magne Bondeviks første regjering var Enoksen kommunal- og regionalminister fra 1999 til 2000 og samtidig statsministerens stedfortreder.

I den rød-grønne regjeringen var Enoksen olje- og energiminister i perioden 2005–2007.

Enoksen blir den tredje vesterålingen som har hatt posisjonen som forsvarsminister, etter Johan Kleppe (1972-1973) og Dag Jostein Fjærvoll (1997-1999).