Deler ut 31 millioner

Første dag på jobben sender den nye havministeren, Bjørnar Skjæran, 31 millioner kroner fra Havbruksfondet til kommunekassene i Vesterålen. Hadsel får mest, med 9 millioner.

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran deler ut «laksepenger» (Foto: Yngve Angvik, NFD).

Oppdrett av laks er en stor næring i Vesterålen og langs kysten ellers. I høst utbetales til sammen 1 milliard fra Havbruksfondet til kommuner med oppdrett.

For Vesterålen blir det til sammen 31 millioner kroner.

Hadsel får 9,1 millioner, en million mer enn Sortland som får vel 8 millioner. Øksnes får 5,5 og Andøy 5,1 millioner, mens Bø tildeles 3,2 millioner kroner.

– Havbruksnæringen har stor betydning for norsk verdiskaping, og det er viktig at de som høster av våre felles ressurser legger igjen et lokalt vederlag som gir lokale ringvirkninger.

Vi ønsker at mer av pengene fra salg av ny kapasitet går til kommunene.

Vi vil gå gjennom fordelingen av midlene til Havbruksfondet, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap).

Årets utbetaling fordeler 1 milliard kroner til oppdrettskommuner og -fylkeskommuner i Norge.

Det er kommuner med lokaliteter til oppdrett av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann som mottar midler fra Havbruksfondet.

Utbetalingen fordeler seg mellom i alt 140 kommuner og sju fylkeskommuner.

Midlene som utbetales i år stammer fra inntekter fra tildeling av tillatelser til oppdrett av laks, ørret og regnbueørret i 2020.

Stortinget besluttet at at kommunene skulle få en fast sum til fordeling i fjor og i år. I fjor ble det utbetalt 2,25 milliarder kroner.

Fra 2022 har Stortinget besluttet at kommunene vil få 40 prosent av salgsinntektene fra ny kapasitet, fordelt gjennom Havbruksfondet.

I tillegg skal kommunene få inntekter fra en produksjonsavgift som vil ligge på rundt 500 millioner kroner årlig.

En betydelig andel (220 mill. kroner) går i år til kommuner hvor det er klarert nye lokaliteter eller hvor eksisterende lokaliteter har fått økt sin kapasitet.