Over bekken etter brød

Stein Magnussen Bakeri as på Melbu har de siste to årene levert brød til kommunale barnehager i Sortland. Nå er det slutt. Kommunen vil heller hente brød i Bodø.

barnehage og brød

Barna i Sortland vil ikke lenger få Vesteråls-brød, men i stedet brød fra Bodø Bakeri as. Da er det ikke rart om de små ser litt overrasket ut.

Sortland kommunes politikere vedtok for en tid tilbake å slutte seg til et felles innkjøpssamarbeid via SIIS (Samordnet innkjøp i Salten), ledet av Bodø kommune. Til sammen er det 12 kommuner som her forhandler frem felles avtaler med leverandører av ulike varer. De som vinner anbudet, får levere varer til alle de 12 kommunene. Fra Vesterålen er det kun Sortland som deltar i dette prosjektet, mens de andre heller vil ordne innkjøpene selv – og kanskje prioritere lokale tilbydere.

En konsekvens av dette er at Sortland nå har sagt opp avtalen med Stein Magnussens Bakeri på Melbu, som inntil i sommer har levert brød til kommunale barnehager. Den felles innkjøpsavtalen sier at deltakerne skal kjøpe sine brød hos Bodø Bakeri as, som vant anbudet på dette. Magnussens bakeri er en lokal bedrift med 10 millioner i omsetning, og gir jobb til 35-40 personer totalt sett. Bedriften driver også en liten kafe i Sortland storsenter (Kakebua).

Eirik Strand i Sortland kommunes oppvekstavdeling sier i et brev til Magnussens at man takker for godt samarbeid, men at barnehagene nå er pålagt å følge den vedtatte innkjøpsordningen. Om brødene fra Bodø smaker bedre eller inneholder bedre råvarer, vet vi ikke. Trolig er det nok bare harde fakta i kroner og øre som har spilt inn.

En rask gjennomgang av innkjøpsavtalene i SIIS viser at ikke en eneste leverandør har adresse i Vesterålen. Flere store aktører og kjeder med mange utsalgssted er med her, men ingen som direkte kan regnes som Vesteråls-bedrifter.