Vil forsikre en ny stamme

Et helt nytt forsikringsselskap vil nå etablere seg på Sortland. Men de vil gjerne ha starthjelp av kommunen, med noen millioner, pluss gratis husleie og sponsede ansatte, etter «Vardia-modellen».

Tribe forikring Malme

Tore Malme er sentral i oppstarten av Tribe forsikring (tribe betyr stamme), som nå ber om hjelp fra Sortland kommune. Malme kjenner Sortland godt etter salget av «Fri Flyt» i 2006, som senere ble solgt videre for 325 millioner. Malme er seriegrunder og nå medeier i en rekke ulike selskap (fotomontasje).

Næringskonsulent Geir Breivik og ledelsen i Sortland kommune har vært i samtaler med grunnleggerne av det nye forsikringsselskapet. Siden kommunen har vist en positiv holdning, ønsker man nå å etablere «Tribe venneforsikring as» på Sortland. Dette er et helt nytt selskap, som ble stiftet 4.juli av Tore Malme (43) og Rune Brunborg (40). Begge disse er bosatt i Nittedal, men lokalt vil man ha Andre Lunde som kontaktperson.

Andre Lunde (Gunnar Andre) (49) har jobbet mye med forsikring og eier to av agenturene i Vardia, Tinde Forsikring og Skagerak Forsikring, via sitt selskap Anjan as. Samme selskap eier også Tinde Energi as og Avtalemegleren as. Lunde har altså solgt forsikringer for Vardia og det samme gjør hans kone Maria Aronsen Lunde. Paret flytter til Sortland i august, ettersom Maria er fra Sortland. Andre Lunde vil uansett etablere en salgsavdeling på Sortland for Tribe venneforsikring AS, ettersom han er oppført som selskapets salgsdirektør. Om det ikke blir støtte fra kommunen, blir kontoret her bare på 5-10 ansatte.

Andre G Lunde

For en del år siden var Andre Lunde (lite bilde) sentral i oppbyggingen av Rein Forsikring i Oslo, som var et agentur med opptil hundre ansatte. Selskapet ble i 2014 kjøpt opp for 14 millioner og innlemmet i Vardia, under ledelse av Børge Leknes, som også styrte Sortland-avdelingen. Nå er det altså Tribe venneforsikring AS som skal bygges opp, helst med hovedbase i Sortland. Ideen med Tribe (som betyr stamme, klan eller folkegruppe) er å tilby rabatter via vennegrupper. Man ser åpenbart for seg løsninger via Facebook-venner, der grupper blir organisert og gode venner passer på hverandre. Om 5-6 venner samles under Tribe, som en egen stamme og tegner forsikringer i selskapet, så får man rabatter om det ikke oppstår skader. Motsatt vil det også slå negativt ut for alle i stammen, dersom en av gruppen blir rammet av skade og må belaste forsikringen.

Tribe venneforsikring AS søker nå om et lån på 2,5 millioner fra næringsfondet til Sortland kommune, samt gratis husleie i minst et år for kontorlokaler på 200-250 kvm. I tillegg til dette ber man om lønnstilskudd for de ansatte som har bakgrunn fra Vardia Sortland (lønna dekkes da av NAV i en periode). Om dette faller på plass, ser Tribe-grunnleggerne for seg å sysselsette 10-20 personer på Sortland med et salgssenter, et kundesenter og et skadeoppgjørssenter. Da Vardia startet opp var både NAV og Sortland kommune aktivt med som tilretteleggere med lønnstilskudd og husleie. Tilsvarende er nå visstnok tilbudt andre firma, i etterkant av nedleggelsen.

Hvor mye penger grunnleggerne nå selv vil stille med, fremgår ikke av dokumentene som er oversendt kommunen. Det antydes at man har nødvendig kapital og gode kontakter innen bank og forsikring, med reassuranse hos Lloyd. Selve kontoret på Sortland vil trolig koste 3-400.000 kr å få satt opp med nødvendig utstyr. Tribe Holding as har innskutt aksjekapital på 40.000 kr. Det er samtidig lagt ut tegningsretter for inntil 14 millioner i aksjeopsjoner. Hvem som eventuelt vil tegne seg her, er ikke opplyst.

Tribe Holding as eies med en halvdel hver av Tore Malme og Rune Brunborg. Brunborg er ellers styremedlem i Eika Kredittbank as og flere andre selskap. Han er også en mye brukt kommentator fra Penger.no, som er hans egen blogg. Tore Malme er kjent med Sortland i flere sammenhenger. Han var svært delaktig da Vesterålen Naturprodukter as (Fri Flyt tranpiller) ble solgt ut for 325 millioner. Han jobber nå i Venture Factory og Forvaltningshuset. Malme er styreleder for selskapet MyMuse as, der et av styremedlemmene er Aleksander Rikard Storvestre. Dette selskapet eies av Venture Factory og Intersys Norge. Sistnevnte eies av en ikke ukjent mann lokalt, ved navn Rikard Storvestre, som er fra Sortland og tjente sine første millioner på salg av «FriFlyt».

MyMuse AS driver en nettbgutikk under samme navn, med salg av klær for særlig unge kvinner. Nettbutikken Illusion, som ble startet på Sortland av Lasse Marthinussen, eies også av MyMuse AS. Her og driver man med salg av klær og tilbehør, der målgruppen er unge kvinner. Tore Malme er styremedlem, slik han altså også er i det nye forsikringsselskapet, Tribe. Vi må også nevne – som en digresjon – at Lasse Marthinussen nå eier og driver det nystartede Optimal Forsikring AS på Sortland. Det er ingen sammenheng ellers mellom selskapene.

Det er altså mange element som gjør at Sortland nå blir valgt som base for det nye forsikringsselskapet. Om man vil lykkes med å selge inn et helt nytt tilbud og konsept, vil fremtiden vise. Selskapet sier selv at man håper å være i gang om kort tid og ha 2.500 kunder i løpet av 2017. Kommer det starthjelp fra Sortland kommune og NAV, samt nye dyktige ansatte med bakgrunn i Vardia Forsikring, så vil det fort kunne bli opptil 20 ansatte med kontorsted Sortland.