Mattilsyn er neste post

Bygget som huset Sortland postkontor i mange år ominnredes nå for å gi plass til Mattilsynets regionkontor og 42 ansatte. Dette er en lukrativ leiekontrakt som det har vært mange tilbydere på.

Mattilsynet Sortland nye lokaler

Sigurd Pedersen Eiendom as har vunnet en lukrativ kontrakt med Mattilsynet og ominnreder nå det tidligere «Posthuset» for å gi plass til inntil 42 ansatte i 2. og 3. etasje.

Mattilsynet har inntil nå vært lokalisert på Sortland med flere adskilte lokaler. Hoveddelen har vært i Kystnæringssenteret, ved Kulturfabrikken, mens en annen del har vært ved Bussterminalen. Planen har vært å få alle ansatte under samme tak, og dermed lyste man ut en ny leiekontrakt der flere interessenter meldte seg. I tillegg til Kystnæringssenteret har det vært aktuelt med flere andre sentrale bygg i Sortland sentrum. Investoreene bak «Frydenlund Strand» (Steiro/Ellingsen) lanserte også egne byggeplaner for litt siden, ved parkeringshuset til Sortland storsenter. Her ville man føre opp leiligheter og gi plass til Mattilsynet i de nederste etasjene.

Ifølge konstituert avdelingsleder for Midtre Hologaland, Terje Skomsvold, så er nå ny leieavtale signert og klarert. Til VOL.no forteller han at det var flere interessante tilbydere, men at man gjorde en samlet vurdering av egnethet og pris. Resultatet ble at Mattilsynet blir neste post i bygget til Sigurd Pedersen Eiendom as, der Posten tidligere dominerte. Av de som nettopp har flyttet ut av lokalene sine her, er 5 tilsatte i BUF-etat, altså den statlige delen av barnevernet. De har flyttet til Sollia barnehjem.

Region Nord i Mattilsynet dekker Nordland, Troms og Finnmark. Regiondirektør er Harry M. Pedersen. Under regionen er det avdelingskontor på Leknes, Narvik, Harstad og Sortland. Dermed er det altså 2 kontorer på Sortland, som nå skal inn under samme tak. Også lønnsavdelinga til Region Nord blir heretter å finne samme sted. Inngangen til de nye lokalene blir lett synlig i det trapperommet som ellers stikker frem på bygge midt i Sortland sentrum.

En virkning av denne saken er at store lokaler nå blir ledige i Kystnæringssenteret ved Kulturfabrikken. Dette er lokaler som er eid av selskapet Blåbyen Eiendomsinvest as, etter at man kjøpte disse fra konkursrammede Blåbyen Invest as. Sortland formannskap vedtok nylig å be om å få kjøpe denne eiendommen for mindre enn 16,5 millioner, som var den opprinnelige salgssummen. Dermed kan Sortland kommune ende opp med en ny eiendom, men ingen leietakere, om kjøpet blir gjennomført. Dette er imidlertid ikke klart ennå, og forhandlinger er i helt innledende fase.

Hva som ellers vil skje med prosjektet til Frydenlund Strand, ved Sortland storsenter, er også helt åpent. Ivar Steiro sa til Bladet Vesterålen for litt siden at prosjektet der ikke helt er avhengig av Mattilsynets leieavtale. Prosjektet blir imidlertid noe annerledes og blir tegnet om, ettersom den store leietakeren nå ikke kommer på plass slik man håpet.