Ønsker sprekere shopping i Sortland

Næringsforeninga i Sortland ser med uro på at omsetningen i byen er litt fallende, og konkurransen øker mot andre handelssted som Harstad og Svolvær. Nå vil man trekke i gang en intern kampanje, «Våkne opp Sortland», for å få litt sprekere takter i shoppingen.

Sortlandgater

Tomme gater er dårlig nytt for handelen på Sortland. Bildet er ikke helsvart, for det skjer også mye positivt, men totalt sett ser omsetningen ut til å falle noe i byen.

-Vesterålingene har ikke sluttet å handle. Det skjer bare andre steder. Tidligere var det bare Sortland som hadde trekkplastre som Vinmonopol, Rema og Europris. Nå finner man dette mange steder i regionen. Harstad har badeland, lekeland og en rekke store etableringer innen handelen. Svolvær har også mye på gang og i tillegg til dette kommer økende netthandel. Utfordringen for Sortland er derfor å ikke havne i en ond sirkel med nedadgående omsetning.

Dette skriver leder for Sortland Næringsforening, Marius Steiro, i et brev til Sortland kommune. Han søker på vegne av foreninga om et tilskudd fra næringsfondet for å leie inn en prosjektleder som skal se nærmere på dette. Målet er å øke omsetningen pr innbygger i Sortland, opp mot den posisjonen stedet tidligere hadde. Da var Sortland helt på topp i Nord-Norge målt i handelskroner pr innbygger. Nå ønsker man en dugnad fra alle parter; kommunen, næringslivet, gårdeierne og lokale ildsjeler.

-Bildet er ikke helsvart, skriver Steiro. -Kulturfabrikken er kommet og trekker både folk og aktivitet. Flere bedrifter bygger nytt og et par storhandel-konsept er på trappene. To bilforretninger skal bygge nytt og det skjer mye i Vestmarka industriområde. Men vi må tilrettelegge for nyetableringer og gjøre sentrum mer attraktivt. Vi må gi inspirasjon til både eksisterende og nye aktører, skriver lederen for Næringsforeninga.

Marisu Steiro søker derfor kommunen om et tilskudd på 20.000 kr, som skal dekke deler av det forprosjektet man ser for seg. Her tenker man å leie inn hjelp fra Fabrikken Næringshage, for å lede arbeidet. Hva dette munner ut i er ikke klart, men det kan bli et større prosjekt i samme gate. -Vi må sikre at den nye dugnadsånden fortsetter. Arrangement som «Fæsterålen» er da særlig viktig, skriver Steiro i sitt brev som er stilet direkte til ordfører Tove Mette Bjørkmo.