Oljejobber sør i fylket

Nordland har mange oljejobber på Helgeland og fylket har derfor deltatt på oljemessen i Stavanger. Debatten om olje ved Vesterålen og Lofoten er i ferd med å ebbe ut, med grønn seier.

H.K.M Håkon Magnus besøkte «Nord-Norge paviljongen» der fylkesråd Ingelin Noresjø fortalte om oljejobber i Nordland (foto: NFK, Susanne Forsland).

-Vi er klare til ta på oss nye oppgaver innen olje- og gass, sier fylkesråd for næring i Nordland, Ingelin Noresjø, som er på oljemessen ONS i Stavanger. -Vi er veldig gode på landbasert industri i Nordland, men er en litt for godt bevart hemmelighet for både den nasjonale og internasjonale olje- og gass industrien, sier Noresjø.

Dette skjer samtidig som debatten om oljevirksomhet ved Vesterålen og Lofoten er i ferd med ende i grønn seier. AP-leder Jonas Gahr Støre sier til media at han registrerer en endret holdning innad i hans parti på lokalt plan i Nordland. Dette kan bety at AP på kommende landsmøte tar en klart standpunkt mot oljevirksomhet ved LoVeSe.

Statsminister Erna Solberg sier at dette kan betyr at «LoVe-olje» vil være en tapt sak. – Jeg synes det er synd å registrere den endringen i Ap. En olje- og gassvirksomhet utenfor LoVeSe vil skape store ringvirkninger for regionen. Ikke minst med tanke på kompetansearbeidsplasser.

Dette området ligger midt mellom oljefelt som er i virksomhet i dag, og blir det ikke utbygging utenfor LoVeSe får vi ikke bygget sammen rørledninger og annen infrastruktur mellom de andre feltene, sier Erna Solberg. Hun sa dette fredag til Lofotposten, da hun var en snartur innom Leknes.

Fylkesråd for næring i Nordland, Ingelin Noresjø, fronter imidlertid de bedriftene i som allerede driver innen denne bransjen i nord. Hun mener selskapene allerede sitter på god og viktig kompetanse, som i mye større grad bør benyttes innenfor havbasert industri.

-ONS er en viktig møteplass for å knytte nye kontakter og møte potensielle samarbeidspartnere for fremtiden. Jeg er veldig glad for å være her sammen med de 150 andre deltakere fra Nord-Norge som representerer ikke mindre enn 60 selskaper sier næringsråden.

-Selskapene i nord er klare til å ta på seg nye oppgaver.  Nå skal vi bruke de neste dagene til å formidle hvem vi er, hva vi kan og skape nye samarbeids kontakter for fremtiden.

Offshore Northern Seas (ONS) arrangeres annen hvert år i Stavanger og har som formål å være en møteplass for den internasjonale energibransjen. Hovedtemaet for ONS- konferansen 2018 er «Innovate». Med det ønsker man å sette dagsorden og presentere nye tanker, metoder og teknologi for en mer klimavennlig energibransje.