Vil bøte på ensomhet

– Jeg er svært glad for at årets TV-aksjon går til Kirkens Bymisjon og det arbeidet de gjør for å skape et varmere og mer inkluderende samfunn, sier fylkesordfører i Nordland, Sonja Steen.

Komiteen til Nordland fylkes TV-aksjon er klar til dyst. Midt i bildet fylkesordfører Sonja Steen og fylkesmann Hill-Marta Solberg, begge fra Sortland (foto: NFK, Trond-Erlend Willassen).

– Kirkens Bymisjon gjør et svært viktig arbeid med å løfte mennesker ut av ensomhet og utenforskap, og bidra til at de kan få et bedre liv.  Jeg er stolt av å kunne bidra til dette viktige arbeidet sier fylkesordfører Sonja Alice Steen, som leder fylkesaksjonskomiteen i Nordland.

Med midlene fra TV-Aksjonen skal Kirkens Bymisjon skape 700 000 møter mellom mennesker. Organisasjonen skal tilby mennesker som opplever å stå utenfor, et nytt fellesskap,  en seng eller en samtale og slik  bidra til at flere får muligheten til å oppnå egne mål og drømmer. Kirkens Bymisjon skal  skape arbeidsplasser til mennesker som av ulike grunner faller utenfor det ordinære arbeidslivet.

Ved å etablere flere kafeer for folk med ruserfaring eller dårlig psykisk helse, ønsker de å bidra til økt livskvalitet for mennesker i en utfordrende livssituasjon. Kafeene skal være et sted der alle kan oppleve fellesskap, spise næringsrik mat, få hvile og informasjon om andre deler av hjelpeapparatet.

TV-aksjonsmidlene skal også brukes på fritidsaktiviteter og utlån av fritidsutstyr, slik at alle barn og unge kan delta på minst én fritidsaktivitet jevnlig. Dette bare for å nevne noen av de gode formålene som vil nytte godt av penger fra årets TV-aksjon.

– Jeg vil oppfordre alle som kan til å stille som bøssebærer på aksjonsdagen i oktober i år (påmelding på www.blimed.no) , og selvsagt å være raus når bøssene rundt om i hele Nordland skal fylles, sier en begeistret Sonja Alice Steen.

Mange kommuner har også opprettet aksjonskomiteer og disse er gjerne organisert under Frivilligsentralen i kommunen. Om man ønsker å delta som bøssebærer eller annen funksjon, så kan man ta kontakt lokalt eller via den sentrale nettsiden.