Ny Kringel-krangel

Gang- og sykkelvegen fra Kvalsaukan mot Maurnes blir nå til med masse fra Kringelen steinbrudd. En av naboene har reagert på dette og sendt klage til både kommunen, Vegvesenet og Fylkesmannen.

Steinbruddet på Kringelhøgda brukes nå av Bulldozer Maskinlag, som jobber med gang- og sykkelveg langs FV82 fra Kvalsaukan til Maurnes. En av naboene (utenfor bildet) har sendt klage på dette til både Fylkesmannen og Statens vegvesen.

Krangelen om steinbruddet på Kringelen ser ut til å blusse opp igjen, etter at en av naboene, Morten Nygård, igjen har sendt klagebrev. En klage ble 10. januar rettet muntlig til Fylkesmannen i Nordland, med påfølgende brev et par dager senere. Seniorrådgiver Svein Einar Stuen tok saken under ekspressbehandling og sendte allerede påfølgende mandag en henvendelse til Sortland kommune om å stanse massetaket. Stuen skriver at han har fått tips om at steinbruddet er blitt utvidet og ber kommunen stanse masseuttaket snarest.

Rådgiver Stuen hos Fylkesmannen forteller kommunen at «virksomheten både oppleves som forstyrrende for friluftslivsinteressene i området, samt at det også vil kunne oppstå konflikt i forhold til reindriftsnæringen».

Bakgrunn for det nokså krasse og raske utspillet fra rådgiver Svein Stuen er åpenbart et klagebrev som ble sendt fra Morten Nygård den 12. januar. Her skriver Nygård at han bruker Kringelneset som sitt turområde, og at han normalt går «fra hovedvegen og ned over Nersthågen». Han hevder massetaket er blitt utvidet og at det nå er blitt vanskeligere å gå denne ruten ned til sjøen.

Nygård nevner ikke i klagebrevet at han er nabo på nedsiden av masseuttaket og selv nesten bor nede på selve Kringelneset, som siste hus i Stighågvegen.

Samme Nygård ringte 11.januar også inn en klage til Statens vegvesen og fulgte opp med brev. Her påpeker han stor uro for trafikksikkerheten på Kringelhøgda, ved utkjøringen fra steinbruddet. Ved en spasertur langs FV82 observerte han en hjullaster som stanset på høgda, mens en semitrailer kjørte ut fra massetaket. Her er det 70-sone og han ble såpass bekymret at han straks valgte å kontakte Statens vegvesen.

Nygård skriver videre i sitt klagebrev at han har sett arbeid på avkjørselen til steinbruddet. Torsdag 5. januar kl 07.30 så han 30 minutters arbeid på denne avkjørselen med en gravemaskin, og mener dette ble gjort for å utvide denne.

Statens vegvesen har ikke gitt formell tilbakemelding til Sortland kommune ennå, og det har verken Bulldozerlaget eller eierne av Kringelen massetak. Fylkesmannen ber imidlertid kommunen straks ta tak i saken og overholde sin plikt til å stanse dette, dersom det ikke er hjemlet med et gyldig vedtak etter plan- og bygningsloven. Vi kan dermed trolig slå fast at krangelen om Kringelen er i gang igjen.